De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring

PO punt(en): 3

Kosten: € 150,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 25-01-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

dinsdag 25-01-2022 | 13:15 uur - 14:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening. Om gebruik te mogen maken van deze vrijstelling is onder meer vereist dat de moedermaatschappij verklaart dat zij hoofdelijke aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van de groepsmaatschappij, de zogenoemde ‘403-verklaring’.

De jaarrekeningvrijstelling van het groepsregime levert voor de groep een administratieve lastenverlichting op en maakt het mogelijk om (concurrentiegevoelige) informatie af te schermen voor derden. De aansprakelijkheid op grond van de 403-verklaring brengt echter verschillende risico’s met zich en vraagt om oplettendheid van de moeder- en de groepsmaatschappij. Het faillissement van de vrijgestelde groepsmaatschappij kan tot financiële problemen leiden voor de hele groep.

In dit webinar komen de belangrijkste aandachtspunten en risico’s aan bod van de aansprakelijkheid van een moedermaatschappij op grond van een 403-verklaring. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid om de 403-verklaring in te trekken en de overblijvende aansprakelijkheid te beëindigen. Tot slot worden de gevolgen behandeld van een fusie en splitsing van de moeder- en vrijgestelde groepsmaatschappij ten aanzien van de 403-aansprakelijkheid.

Onderwerpen

 • Reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid
 • Intrekking van de 403-verklaring
 • Beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid
 • Civielrechtelijke duiding van een vordering op grond van een 403-verklaring
 • De vergeten 403-verklaring
 • Fusie en splitsing
Aanmelden

Programma

De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring | Reikwijdte | Intrekk... (webinar)

mr. dr. Etzel van Dooren

dinsdag 25-01-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Groepsregime
 • Reikwijdte van de 403 -aansprakelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Reikwijdte van de 403 -aansprakelijkheid
 • Intrekking 403 -verklaring
 • Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring | Vergeten 403 -verkla... (webinar)

mr. dr. Etzel van Dooren

dinsdag 25-01-2022 | 13:15 uur - 14:15 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Vergeten 403 -verklaring
 • Rb. Utrecht 10 november 2010 ( De With /Lekkerkerker) zaaknr . AWB 10/256 BC -T2 42 LKKR Bouwbedrijf 403 -verklaring Lewian

Lees meer

sluiten -

meer info +

De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring | Fusie en splitsing v... (webinar)

mr. dr. Etzel van Dooren

dinsdag 25-01-2022 | 14:30 uur - 15:30 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overgang onder algemene titel
 • Fusie en splitsing van de moeder - of de 403 -maatschappij
 • Fusie
 • Splitsing van de 403 -maatschappij

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Etzel van Dooren

universitair docent Universiteit Utrecht, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie