De disfunctionerende medewerker

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Het is altijd mogelijk dat een medewerker niet goed functioneert, maar als dit lang of te lang duurt, dan is het verstandig om actie te ondernemen. Hoe doe je dat en wanneer is het moment daar de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan de werkgever bij de rechter een beroep doen op de ontslaggrond: disfunctioneren. Maar hoe beoordeelt een rechter of de ontslaggrond voldragen is. In dit webinar zal aan de hand van de wet en jurisprudentie worden bekeken of en zo ja welke eisen in de rechtspraak worden gesteld aan een disfunctioneringstraject zodanig dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Aanmelden

Programma

Disfunctionerende medewerker | deel 1 (webinar)

mr. Loes van der Sluis

donderdag 29-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Redelijke ontslaggrond
 • Wanneer is er sprake van disfunctioneren
 • Hoe toon je disfunctioneren aan
 • Hoge Raad 23 december 2016 | Mediant | Bewijs
 • Hoge Raad 16 februari 2018 | Decor | Bewijs
 • Hoge Raad 29 juni 2018 | Certe Laboratorium voor Infectieziekten | Bewijs
 • Bewijsrecht: aannemelijk - bewezen zijn
 • Overzicht uitspraken: Wanneer is tijdig in kennis stellen?
 • Annotatie: Hoge Raad 14 juni 2019 | Ecofys | Verbetertraject

sluiten -

meer info +

Disfunctionerende medewerker | deel 2 (webinar)

mr. Loes van der Sluis

donderdag 29-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 14 juni 2019 | Ecofys | Verbetertraject
 • Overzicht uitspraken: Verbetertraject casuïstiek
 • Overzicht uitspraken: Ziekte of gebreken
 • Scholing – herplaatsing
 • Herplaatsing
 • Arbeidsomstandigheden
 • Een gebrek in dossier wat dan
 • Overzicht uitspraken: Cumulatiegrond

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie