Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
De prioriteitsregel

Webinar

De prioriteitsregel (prior-temporeregel) steekt op allerlei plekken in de notariële praktijk de kop op. Zo heeft de notaris in de onroerendgoedpraktijk dagelijks te maken met art. 3:21 BW, het artikel dat de (enige) codificatie vormt van de prioriteitsregel. Aan de inschrijving in de openbare registers is volgens dit artikel tevens de rang gekoppeld die het recht inneemt in de verhouding tot andere rechten. In deze webinar wordt ingezoomd op de praktische toepassingen van de prioriteitsregel en komen in het bijzonder de volgende twee onderwerpen aan de orde: rangwisseling, welke rechtsfiguur juist een uitzondering vormt op de prioriteitsregel; en botsende rechten op levering, zoals geregeld in artikel 3:298, welk artikel de prioriteitsregel het verbintenissenrecht intrekt.

Onderwerpen

  • Rangorde
  • Rangwisseling
  • Het Novitaris -arrest
  • Art. 3:298 BW
Spreker(s)