Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Deskundigen in het strafrecht

Webinar

Deskundigen maken in strafzaken steeds vaker het verschil. Kennis van mogelijkheden over de inzet van deskundigen is voor strafrechtadvocaten cruciaal.
Wie kan als deskundige worden benoemd?
En op wat is er nodig om een second opinion te laten opmaken?
Hoe schakelt de verdediging zelf via het NIFP een psychiater of psycholoog in?
Welke mogelijkheden biedt de Wet deskundigen advocaten?
Op dit soort vragen wordt in deze cursus ingegaan door strafrechtadvocaat Job Knoester. Hij is voorzitter van de Vereniging van TBS Advocaten en lid van het college dat aan het hoofd staat van het NRGD.

Onderwerpen

  • Oveleg met deskundigen en tal van onderzoekswensen
  • Verschillen in de rapporten
  • Inhoudelijke verschillen
  • Wet Deskundigen overig
  • Gedragscode NRGD
  • Meldingen
  • Deskundigheid verder onderbouwen
  • Anti - depressiva – Cyp’s - geweld
  • Normeringsprocedure
Spreker(s)

mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten