Actualiteiten economisch migratierecht

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

vrijdag 16-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

vrijdag 16-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht

Aanmelden

Programma

Actualiteiten economisch migratierecht | deel 1 (webinar)

mr. Edward van Kempen

vrijdag 16-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma
 • Arbeid Tijdelijke bescherming (TBR) ‘Vluchtelingen’ uit Oekraïne die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming 2001/55 EG (RTB) krijgen in Nederland een recht op opvang en medische zorg, onderwijs voor minderjarige kinderen EN de mogelijkheid om
 • Arbeid Tijdelijke bescherming (TBR) Andere nationaliteit :
 • Arbeid Tijdelijke bescherming (TBR)
 • Arbeid Tijdelijke bescherming (TBR) LET OP : een tijdelijke vergunning om te werken of studeren is dus niet een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning. Een tijdelijke asielvergunning wel. Vóór 19 juli viel deze groep nog wel onder de richtl
 • Herziening VIS / Introductie EES
 • Toekomst: EES (Entry -Exit -System, Vo. 2017/2226)
 • European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)
 • Beleid: nieuwe structuur BuWav / RuWav Per 1 januari 2022 zijn de Buwav en de Ruwav geherstructureerd:
 • Beleid I: aanpassing zoekjaar
 • Beleid II: werknemers start - up
 • Beleid III: Aziatische horeca (1)
 • Beleid III: Aziatische horeca (2) Brief minister SZW, 18 -11 -2022, 35 680, nr. 23
 • Beleid IV: ICT zonder erkend referent
 • Beleid V: mvv - vereiste Turkse onderdanen (1) Herinvoering MVV -vereiste Turken
 • Beleid V: mvv - vereiste Turkse onderdanen (2) Herinvoering MVV -vereiste Turken
 • Beleid V: mvv - vereiste Turkse onderdanen (3) Let op! Herinvoering van inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen gaat ook gelden voor verkrijgen sterker verblijfsrecht. Brief van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 5 juli 2022, 32824, nr. 366
 • Beleid VI: au pairs
 • Beleid VII: te laat ingediende aanvragen WBV 2022/14, Paragraaf B1/6.1 Vc : De IND neemt aan dat een termijnoverschrijding niet aan de vreemdeling kan worden toegerekend, als de verlengingsaanvraag is ingediend binnen vier weken na afloop van de aan he
 • Beleid VIII: jongvolwassenen
 • Praktisch I: BRP / Inschrijvingsperikelen / TWV IND, nieuwsbrief zakelijk 12 augustus 2021:
 • Praktisch II: EU Toetsing / EU verblijfskaart
 • Praktisch III: KMR + MVV vrij
 • Brexit
 • Brexit: Tractaat van handel en scheepvaart VK/NL, Trb . 2022,17 Artikel 1 bevat een meestbegunstigde clausule: "Er zal wederkeerige vrijheid zijn van handel en scheepvaart tusschen de onderdanen der beide Hooge contracterende partijen, en de onderdane
 • Brexit: Tractaat van handel en scheepvaart VK/NL, Trb . 2022,17
 • Brexit: Handelsakkoord EU -VK (kort verblijf) I Zakelijke bezoekers voor kort verblijf (vrijstelling TWV plicht)
 • Brexit: Handelsakkoord EU -VK (kort verblijf) II Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden (vrijstelling TWV plicht)
 • Brexit: handelsakkoord EU -VK (lang verblijf) III Tijdelijke overplaatsing: feitelijk hetzelfde als huidige 8.3.b.10 Ruwav 2022 (WTO overplaatsing)
 • Brexit: handelsakkoord EU -VK (lang verblijf) IV Dienstverleners op contractbasis

sluiten -

meer info +

Actualiteiten economisch migratierecht | deel 2 (webinar)

mr. Edward van Kempen

vrijdag 16-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)