Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Erfdienstbaarheden waar notarissen tegen aanlopen

Webinar

In dit webinar van tweemaal één uur komen de belangrijkste actualiteiten en veelvoorkomende vraagstukken rondom erfdienstbaarheden aan bod. Aan de hand van actuele jurisprudentie van de Hoge Raad en de meest recente ontwikkelingen in de literatuur wordt begrip van erfdienstbaarheden verdiept en opgefrist. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod: het vaststellen van object en inhoud van erfdienstbaarheden, mogelijkheden tot wijziging en opheffing van erfdienstbaarheden en verkrijging door verjaring van erfdienstbaarheden. De doelgroep is advocaten, (kandidaat-)notarissen en andere juristen die in de praktijk met erfdienstbaarheden te maken hebben.

Onderwerpen

  • Waarop is de erfdienstbaarheid gevestigd?
  • Vestiging en uitleg
  • Uitleg vestigingshandeling
  • Wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
  • Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring
Spreker(s)

mr. drs. Valérie Tweehuysen

universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen burgerlijk recht