Erfdienstbaarheden waar notarissen tegen aanlopen

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 06-04-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 06-04-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

In dit webinar van tweemaal één uur komen de belangrijkste actualiteiten en veelvoorkomende vraagstukken rondom erfdienstbaarheden aan bod. Aan de hand van actuele jurisprudentie van de Hoge Raad en de meest recente ontwikkelingen in de literatuur wordt begrip van erfdienstbaarheden verdiept en opgefrist. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod: het vaststellen van object en inhoud van erfdienstbaarheden, mogelijkheden tot wijziging en opheffing van erfdienstbaarheden en verkrijging door verjaring van erfdienstbaarheden. De doelgroep is advocaten, (kandidaat-)notarissen en andere juristen die in de praktijk met erfdienstbaarheden te maken hebben.

Aanmelden

Programma

Erfdienstbaarheden waar notarissen tegen aanlopen | deel 1 (webinar)

mr. drs. Valérie Tweehuysen

donderdag 06-04-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Programma
 • Object: Waarop is de erfdienstbaarheid gevestigd?
 • Kadastraal nummer X 1234 Kadastraal nummer X 5678 Voorbeeld
 • Vestiging en uitleg
 • Uitleg titel
 • Uitleg vestigingshandeling
 • Kadastraal nummer X 1234 Kadastraal nummer X 5678 Terug naar het voorbeeld
 • Nog een voorbeeld
 • HR 1 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1423
 • Vervolg vaststellen inhoud: art. 5:73 BW
 • Vraag
 • HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039
 • Wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
 • Vervolg wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
 • Casus A B
 • Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring

sluiten -

meer info +

Erfdienstbaarheden waar notarissen tegen aanlopen | deel 2 (webinar)

mr. drs. Valérie Tweehuysen

donderdag 06-04-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Programma
 • Object: Waarop is de erfdienstbaarheid gevestigd?
 • Kadastraal nummer X 1234 Kadastraal nummer X 5678 Voorbeeld
 • Vestiging en uitleg
 • Uitleg titel
 • Uitleg vestigingshandeling
 • Kadastraal nummer X 1234 Kadastraal nummer X 5678 Terug naar het voorbeeld
 • Nog een voorbeeld
 • HR 1 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1423
 • Vervolg vaststellen inhoud: art. 5:73 BW
 • Vraag
 • HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039
 • Wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
 • Vervolg wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
 • Casus A B
 • Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. drs. Valérie Tweehuysen

universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen burgerlijk recht

Bekijk profiel