Webinar

Opname april 2024

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, StrafrechtOnderwerpen

  • Strijdigheid EU Handvest
  • Van EVRM naar HV
  • Beroep op zowel EVRM en HV
  • Voorrang EU recht
  • Fundamentele rechten
  • Ontstaan EU Handvest
  • Verdrag van Lissabon
  • Klassieke uitvoering
  • 3 soorten grondrechten
  • Toepassingsbereik artikel 51 lid 1 HV