Webinar

Opname mei 2022

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: VreemdelingenrechtOnderwerpen

  • Richtlijn 2004/38/EG
  • Unieburgers
  • Langdurige ingezetenen
  • Associatie-ovk EEG-Turkije
  • Chavez
  • Burgers van de Unie
  • Zambrano en openbare orde
  • Belangenafweging bij veelplegers
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ontzegging eerste verblijf NL om redenen van openbare orde