Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten gedragsrisico's en recht

Webinar

Gedragsrisico’s zoals aansprakelijkheden, imagoschade, boetes, nieuwe onwenselijke wet- en regelgeving en massaclaims spelen een grote rol in de besluitvorming over het aanpakken van affaires, crises en besluiten met sociale impact in het algemeen. Maar hoe nu de betreffende gedragsrisico’s exact te wegen en een adequate beleidskeuze hierop te maken of erover te adviseren? Deze cursus biedt je een perfecte leidraad voor het adviseren en maken van adequate besluitvorming op vraagstukken die met gedragsrisico’s te maken hebben. Te denken valt aan affaires (Toeslagen, Groningergasboringen), massaclaims (variabele rente, piloten en overkreditering, volkswagenschandaal et cetera) en maatschappelijk complexe vraagstukken (milieuproblematiek zoals Tata Steel en de stikstofproblematiek) in het algemeen.

De volgende vragen zullen in de cursus worden beantwoord:

  1. Wat zijn gedragsrisico’s?
  2. Welke rechtsculturen spelen een rol bij de weging van deze risico’s en het nemen van besluiten?
  3. Wat zijn de voor- en nadelen van de genoemde rechtsculturen?
  4. Hoe gedragsrisico’s goed te wegen en mee te nemen in besluitvorming anno 2022?

 

De cursus is geschikt voor iedereen die te maken heeft met gedragsrisico’s en besluitvorming in het bedrijfsleven, de advocatuur, de consultancy, accountancy, de rijksoverheid en het toezicht. Na het bijwonen van deze cursus ga je naar huis met de meest actuele kennis op zak over het onderwerp besluitvorming en gedragsrisico’s en durf je met meer zekerheid en op basis van een gezond moreel kompas besluiten te nemen op of te adviseren over maatschappelijk complexe en gevoelige onderwerpen. Hiermee geef je concreet invulling aan nieuw leiderschap wat in de samenleving van nu meer dan gewenst is.

Spreker(s)

mr. dr. Bonne van Hattum

wetenschapper Universiteit van Amsterdam en universitair docent bij Nyenrode