WHOA | 2024 Medezeggenschap Aansprakelijkheid na oplevering en CAR | 2024 Actualiteiten sportrecht | 2024 | najaar Bekijk alles
Gelijke behandeling

Webinar

Opname februari 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Het verbod van discriminatie staat steeds meer in de belangstelling. Het aantal ingediende discriminatieklachten bij het College voor de Rechten van de Mens nam de afgelopen vijf jaar elk jaar weer toe. Veel van die klachten gaan over arbeidsrechtelijke of ambtenarenrechtelijke situaties. De meest ingeroepen discriminatiegronden zijn: handicap/chronische ziekte, ras en geslacht. Seksuele intimidatie geldt in het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht als een bijzondere vorm van onderscheid op grond van geslacht. 

Onderwerpen

  • Internationale grondslag
  • EU richtlijnen
  • Rechtsbescherming
  • Bewijslastverdeling
  • Enkele specifieke aspecten van het gelijke behandelingsrecht
  • Grenzen aan voorkeursbehandeling
  • Zwangerschap en sollicitatie
  • Zwangerschap en ziekte
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten

Webinars (los te koop)
Gelijke behandeling
Internationale grondslag, EU richtlijnen, Rechtsbescherming, Bewijslastverdeling

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Jan-Peter Loof - Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten

Opname februari 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Gelijke behandeling
Enkele specifieke aspecten van het gelijke behandelingsrecht, Grenzen aan voorkeursbehandeling, Zwangerschap en sollicitatie, Zwangerschap en ziekte

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Jan-Peter Loof - Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten

Opname februari 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden