Gelijke behandeling

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 23-02-2023 | 12:15 uur - 13:15 uur

donderdag 23-02-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Het verbod van discriminatie staat steeds meer in de belangstelling. Het aantal ingediende discriminatieklachten bij het College voor de Rechten van de Mens nam de afgelopen vijf jaar elk jaar weer toe. Veel van die klachten gaan over arbeidsrechtelijke of ambtenarenrechtelijke situaties. De meest ingeroepen discriminatiegronden zijn: handicap/chronische ziekte, ras en geslacht. Seksuele intimidatie geldt in het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht als een bijzondere vorm van onderscheid op grond van geslacht. 

Aanmelden

Programma

Gelijke behandeling | Internationale grondslag en algemene kenmerken van he... (webinar)

mr. drs. Jan-Peter Loof

donderdag 23-02-2023 | 12:15 uur - 13:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Internationale grondslag
 • Mensenrechtenverdragen
 • EU richtlijnen
 • NL: lappendeken
 • GB - wetten
 • Reikwijdte begrip ‘ arbeid’
 • Beschermde gronden
 • Gesloten systeem
 • Direct onderscheid
 • Uitzonderingen op verbod direct onderscheid
 • Indirect onderscheid
 • Objectieve rechtvaardigingstoets
 • Bewijslastverdeling
 • Wanneer discriminatiegrond in geding
 • Eisen aan klachtbehandeling
 • Verbod victimisatie
 • Rechtsbescherming
 • Ontslagbescherming (kanton)rechter

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gelijke behandeling | Enkele specifieke aspecten van het gelijke behandelin... (webinar)

mr. drs. Jan-Peter Loof

donderdag 23-02-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bijzondere uitzondering op discriminatieverbod
 • Grenzen aan voorkeursbehandeling
 • Art. 2 WGBH/CZ
 • Oordelen over doeltreffende aanpassing
 • Zwangerschap en sollicitatie
 • Zwangerschap en ziekte
 • Seksuele intimidatie
 • Leeftijdsonderscheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.drs.Jan-Peter-Loof.jpg
mr. drs. Jan-Peter Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Bekijk profiel