Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Gelijke behandeling

Webinar

Het verbod van discriminatie staat steeds meer in de belangstelling. Het aantal ingediende discriminatieklachten bij het College voor de Rechten van de Mens nam de afgelopen vijf jaar elk jaar weer toe. Veel van die klachten gaan over arbeidsrechtelijke of ambtenarenrechtelijke situaties. De meest ingeroepen discriminatiegronden zijn: handicap/chronische ziekte, ras en geslacht. Seksuele intimidatie geldt in het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht als een bijzondere vorm van onderscheid op grond van geslacht. 
Onderwerpen

  • Gelijke behandeling
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens