Webinar

Opname oktober 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierechtOnderwerpen

  • Gezag en omgang
  • Actieve familie- en jeugdrechter in gezag en omgangszaken
  • Koppeling gezag aan erkenning
  • Ambtshalve dwangsom
  • Omgang met grootouders
  • Ambtshalve dwangsom
  • Gezagsbeëindiging meer en meer beoordeeld in het licht van EVRM/EHRM
  • Herstel ouderlijk gezag na gezagsbeëindiging ex artikel 1: 277 BW