Gezondheidsrecht

PO punt(en): 6

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 09-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 09-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Aanmelden

Programma

Gezondheidsrecht | Actualiteiten voorlopig deskundigenbericht ex art. 202 R... (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 09-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Juridisch kader
 • Rb Gelderland 1 juli 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:3384) Verzoekschrift tot benoeming rekenkundige ingediend tijdens deelgeschilprocedure. Kan, art. 278 lid 4 Rv jo. 1019w RvRb deelgeschil: arbeidsdeskundige expertise is volgende stap.Rb verzoek voorlopig
 • Gronden voor afwijzing van een verzoek
 • Persoon van deskundige
 • Het onderzoek en mee te sturen informatie
 • Voorschot en kosten
 • Hoger beroep
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 29 september 2020 | Doorbrekingsgronden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezondheidsrecht | Actualiteiten deelgeschilprocedure (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 09-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Juridisch kader
 • Artikel 1019x lid 3 c Rv
 • Geschikt voor deelgeschil
 • Deelgeschilprocedure wel geschikt voor
 • Beslissing over wijze waarop schade afgewikkeld moet worden
 • Beslissing over aan deskundige toe te zenden stukken
 • Bewijslevering in deelgeschil mogelijk
 • Kosten deelgeschil
 • Hoger beroep
 • Verruiming appeltermijn

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezondheidsrecht | De dossierplicht (artikel 7:454 BW) (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 09-06-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Dossier(plicht)
 • Welke gegevens dienen te worden genoteerd
 • Dossiernotitie bij incidenten
 • Inhoud dossierplicht
 • De tuchtrechter en de dossierplicht
 • Hoe ver reikt dossierplicht
 • Hoofdbehandelaar/supervisor ook verantwoordelijk voor verslaglegging
 • Mag de dokter het dossier achter aanvullen
 • Recht op vernietiging van deel van het dossier
 • Rol dossierplicht in civiele procedures
 • Sancties niet voldoen aan verzwaarde stelplicht
 • Dossier vermeldt niet alles of is onvolledig
 • Medisch dossier ‘juridisch bewijsdocument’ in civiele procedure
 • Operatieverslag lacunair

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezondheidsrecht | Medisch dossier (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 08-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mededeling over een incident o.g.v. van art. 10 lid 3 Wkkgz ontvangen Incident = ‘een niet -beoogde of onverwachte gebeurtenis , die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg , en heeft geleid, of had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade b
 • Zwaarwegend belang

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezondheidsrecht | Informed consent (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 08-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Informed consent

sluiten -

meer info +

Gezondheidsrecht | Voorlopig deskundigenbericht (webinar)

mr. Merlijn Christe

donderdag 08-12-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie