Gratis | webinars opgenomen in de Praktizijns Sociëteit

PO punt(en): 1

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, Insolventierecht, Vreemdelingenrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Bestuursrecht

.

Op de hoogte blijven over Gratis | webinars opgenomen in de Praktizijns Sociëteit

Programma

Strafrecht | De status na twee jaar lockdown (webinar)

mr. Menco Rasterhoff

dinsdag 05-04-2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Aanwezigheidsrecht/videoconferencing
 • Openbaarheid
 • Coronadelicten
 • Redelijke termijn
 • Betekening van stukken
 • Internationale rechtshulp

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bestuursrecht | De status na twee jaar lockdown (webinar)

prof. mr. Tom Barkhuysen

dinsdag 05-04-2022 | 14:15 uur - 15:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bestuursorgaan
 • Besluit
 • Belanghebbende
 • Toegang tot de bestuursrechter
 • Bezwaar - en beroepstermijnen
 • Vertrouwensbeginsel
 • Wettelijk gefixeerde boetes
 • Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes
 • Schaarse rechten

sluiten -

meer info +

Huurrecht | De status na twee jaar lockdown (webinar)

mr. Huib Hielkema

dinsdag 05-04-2022 | 15:30 uur - 16:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Economische gevolgen corona pandemie
 • Overheidsmaatregelencorona
 • Economische gevolgen overheidsmaatregelen
 • Partijafspraken
 • Roze draad coronarechtspraak tot Hoge Raad
 • Huurverlaging
 • Argumenten verhuurder

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zaak Chavez-Vilchez (webinar)

mr. Jorg Werner

donderdag 07-04-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voorgeschiedenis
 • De zaak Chavez
 • Beleidsregels
 • Knelpunten

Lees meer

sluiten -

meer info +

The Netherlands Commercial Court en forumkeuze (webinar)

mr. Duco Oranje | mr. Willem Visser

donderdag 07-04-2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Waarom kiezen voor de NCC
 • Efficiënte procedure
 • Gericht op internationale rechtspraktijk
 • Communicatie via digitaal platform
 • Wanneer is de NCC bevoegd
 • Forumkeuze
 • Keuze voor NCC

Lees meer

sluiten -

meer info +

Sharenting | IVRK en arbeidstijdenwet | In strijd met rechten van kind (webinar)

mr. Mindy Mosk | mr. Myrthe Weltak

donderdag 07-04-2022 | 15:30 uur - 16:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • In strijd met rechten van kind
 • IVRK en arbeidstijdenwet

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ondernemingsrecht | De status na twee jaar lockdown (webinar)

prof. dr. Harm-Jan de Kluiver

woensdag 20-04-2022 | 13:00 uur - 14:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Lockdown wetgeving
 • Discussie over duurzaamheid
 • Klimaat en mensenrechten
 • Aansprakelijkheid voor schending mensenrechten en milieu -/klimaatverplichtingen in de ontwerp CSDD
 • Shell klimaatzaak en Shell/Nigeria zaak
 • In coronatijd ingevoerde wetgeving
 • Diversiteit vrouw/man
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Verboden rechtspersonen
 • Artikel 20 boek 2 Burgerlijk Wetboek
 • Naar huidig recht hebben maatregelen geen effect tot onherroepelijk verbod
 • Strafrechtelijk complement
 • Aandachtspunten van politieke partijen in debat
 • Toetsing van investeringen en deelnemingen
 • Enquêterecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Collectieve afwikkeling van massaclaims (webinar)

mr. Isabella Wijnberg

woensdag 20-04-2022 | 14:15 uur - 15:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mogelijkheden collectief procederen
 • Collectieve actie
 • Art. 3:305a BW
 • Overgangsrecht WAMCA
 • Overzicht uitspraken: overgangsrecht WAMCA
 • Ontvankelijkheidseisen
 • Overzicht uitspraken: Art. 3:305a lid 6 BW
 • Overzicht uitspraken: Art. 3:305a lid 1 en 2 BW
 • Eisen art. 3:305a lid 3 BW
 • Overzicht uitspraken: Art. 3:305a lid 3
 • WAMCA procedure
 • Overzicht uitspraken: Art. 1018c lid 1 - 3 Rv
 • Overzicht uitspraken: Art. 1018d Rv
 • Overzicht uitspraken: Art. 1018e Rv
 • WAMCA procedure (art. 1018f - m)
 • Overzicht uitspraken: Art. 1018f - g
 • Ervaringen met WAMCA tot op heden
 • Collectieve schikkingen
 • WCAM - schikking
 • Negen WCAM - schikkingen
 • Ageas
 • Europa
 • Richtlijn 2020/1828
 • Ontwerpverslag EP procesfinanciering

Lees meer

sluiten -

meer info +

Transparantie van vermogen | Informatieplichten in het beslag- en executier... (webinar)

prof. mr. Kasper Krzeminski

woensdag 20-04-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eigen onderzoek
 • Enkele bevoegdheden deurwaarder
 • Art. 475aa Rv
 • Art. 475g lid 2 Rv
 • Artikel 475ga Rv
 • Artikel 475gb Rv
 • Informatieplicht(en) schuldenaar
 • Artikel 475aa Rv
 • Artikel 475g lid 1 Rv
 • Bronnen van inkomsten
 • Overzicht uitspraken: ECLI:NL:HR:2021:1776
 • Algemene informatieplicht
 • Overzicht uitspraken: ECLI:NL:HR:1991:ZC0338 Tripels/Masson
 • Algemene informatieplicht
 • Nemo tenetur en/ of privacy ?
 • Stok achter de deur?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
prof. dr. Harm-Jan de Kluiver

partner De Brauw Blackstone Westbroek, ondernemingsrecht

Bekijk profiel
mr.-K.J.-Krzeminski-image.jpg
prof. mr. Kasper Krzeminski

advocaat en partner NautaDutilh N.V., bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Duco-Oranje.jpg
mr. Duco Oranje

voorzitter Hof van Appel NCC

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
prof. mr. Tom Barkhuysen

advocaat en partner Stibbe, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
doek-4.jpg
mr. Mindy Mosk

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Jorg Werner

advocaat Noordstern Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Willem Visser

manager & stafjurist Netherlands Commercial Court

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Myrthe Weltak

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie