Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Internationaal en Europees arbeidsrecht

Webinar

Internationale arbeidsovereenkomsten.

Steeds meer arbeidsovereenkomsten hebben een grensoverschrijdend element waardoor het niet vanzelfsprekend is dat de Nederlandse rechter bevoegd is in geval van geschil en dat deze ook Nederlands recht zal toepassen op de vragen die aan haar worden voorgelegd. De voor de hand liggende gevallen van grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen betreffen werknemers in het internationale transport. Maar ook de arbeidsovereenkomsten van de naar of vanuit het buitenland uitgezonden manager of gedetacheerde bouwvakker roepen vragen op van internationaal privaatrecht.  En post-covid worden werkgevers vaker geconfronteerd met werknemers die vanuit huis werken – ook als dat huis zich in een ander land bevindt.

In dit webinar wordt systematisch aandacht besteedt aan de vragen die internationale arbeidsverhoudingen oproepen met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter en het toepasselijke recht. U krijgt uitleg over de beginselen, maar wordt ook bijgepraat over de meeste recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving.

Onderwerpen

  • De individuele arbeidsovereenkomst
  • Bevoegdheid
  • Vestiging van indienstneming
  • Toepasselijk recht
  • Rechtskeuze
  • Objectief toepasselijke recht
Spreker(s)

prof. dr. Aukje van Hoek

hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht, UvA