Internationale arbeidsverhoudingen

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

mr. Els de Wind en mr. Cara Pronk zullen in 4 uur 3 verschillende onderwerpen met u bespreken over internationale arbeidsverhoudingen.
De onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Toepasselijk recht
  • De bevoegde rechter
  • Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende detachering

Spreker(s)

Jurisprudentie