Internationale arbeidsverhoudingen

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 11-11-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

donderdag 11-11-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

mr. Els de Wind en mr. Cara Pronk zullen in 4 uur 3 verschillende onderwerpen met u bespreken over internationale arbeidsverhoudingen.
De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Toepasselijk recht
 • De bevoegde rechter
 • Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende detachering
Aanmelden

Programma

Internationale arbeidsverhoudingen | toepasselijk recht | deel 2 (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 1:

 • EVO-verdrag 1980 en EU Verordening Rome I 2008
 • Bevoegdheid Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Relevantie Rome I
 • Impliciete en expliciete rechtskeuze
 • Bescherming werknemer bij rechtskeuze
 • Objectief toepasselijk recht
 • Gleichlauf
 • Voorrangsregels
 • Autonome uitleg ‘arbeidsovereenkomst’
 • Jurisprudentie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrij… (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • EU Detacheringsrichtlijn 1996 en de herziene Detacheringsrichtlijn 2018
 • Handhavingsrichtlijn 2014
 • Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) 1999 en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) 2016  
 • Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU 2016 (BagwEU)
 • Verhouding WagwEU en het toepasselijke recht
 • Harde kern- en harde kern plusbepalingen
 • Grensoverschrijdende uitzendarbeid en payrollarbeid
 • Jurisprudentie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | bevoegde rechter (wordt wegens omstand… (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • EU Verordening Brussel I 2001 en de  herziene Verordening Brussel I 2012
 • EEX-Verdrag 1968
 • EVEX-Verdrag 2007
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Relatie Brussel I en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Afdeling 5: bevoegheid bij arbeidsovereenkomsten
 • Forumkeuze
 • Voorlopige voorzieningen
 • Grensarbeid
 • Jurisprudentie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | toepasselijk recht | deel 1 (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • EVO-verdrag 1980 en EU Verordening Rome I 2008
 • Bevoegdheid Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Relevantie Rome I
 • Impliciete en expliciete rechtskeuze
 • Bescherming werknemer bij rechtskeuze
 • Objectief toepasselijk recht
 • Gleichlauf
 • Voorrangsregels
 • Autonome uitleg ‘arbeidsovereenkomst’
 • Jurisprudentie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)