Internationale arbeidsverhoudingen

PO punt(en): 4

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

mr. Els de Wind en mr. Cara Pronk zullen in 4 uur 3 verschillende onderwerpen met u bespreken over internationale arbeidsverhoudingen.
De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Toepasselijk recht
 • De bevoegde rechter
 • Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende detachering

Programma

Internationale arbeidsverhoudingen | toepasselijk recht | Uitspraak Schleck... (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hof van Justitie 14 september 2017 | Rechtskeuze
 • Annotatie: Hof van Justitie 15 demcember 2011 | Verwijzingsbeslissing
 • Annotatie: Hof van Justitie 12 september 2013 | Toepasselijk recht
 • Art. 6 lid 2 EVO en art. 8 leden 2 -4 Rome I
 • Artikel 8 lid 1 Rome I

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrij... (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Detacheringen
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Reikwijdte Detacheringsrichtlijn
 • Herziene Detacheringrichtlijn
 • Meldplicht

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | bevoegde rechter (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bevoegde rechter
 • Formele toepasselijkheid
 • Dwingende toepassing
 • Hoofdregels EEX -Vo
 • Werknemer eiser in EEX -Vo
 • Werkgever eiser in EEX -Vo
 • Forumkeuze in EEX -Vo bij arbeidsgeschil
 • EEX -Vo - grensarbeid
 • EEX -Vo - meerdere werkgevers
 • EEX -Vo - voorlopige voorziening
 • Hoofdregels rechtsvordering

sluiten -

meer info +

Internationale arbeidsverhoudingen | toepasselijk recht | deel 1 (webinar)

mr. Els de Wind | mr. Cara Pronk

donderdag 11-11-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hoofdregels Rome I
 • Geen rechtskeuze

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie