Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

De Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Na een periode van vanuit overheidswege verplicht thuiswerken breekt een periode aan waarbij werkgever het hybride werken omarmen. Daarbij maken zij bij voorkeur geen onderscheid tussen werknemers die in Nederland wonen en werknemers die in de grensstreek wonen. Echter, het hybride werken door grensarbeiders heeft meer voeten in de aarde. Immers, het loon kan in een ander land belast zijn en er kan sprake zijn van een sociale zekerheidsswitch. Hogere werkgeverslasten liggen op de loer. En hoe zit dat bij werknemers die per 1 januari 2020 de status van ambtenaar hebben gekregen. Wat is de houding van Nederland en volgen de grenslanden België en Duitsland dat standpunt? En hoe zit het met de pensioenopbouw?

Onderwerpen

  • Definities
  • Hoofdregel
  • Uitzondering
  • Artikel 15 OESO Modelverdrag
  • Pensioenuitkering
  • Beleidsregels SVB
  • Sociale zekerheid
  • Aanwijsregel
  • Opbouwfase
  • Rome I