Update jurisprudentie arbeidsrecht 2021 en 2022.

PO punt(en): 10

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht, een rechtsgebied waar met regelmaat nieuwe uitspraken in worden gedaan. Elke maand bespreekt een raadsheer of een rechter de nieuwe uitspraken.

Deze reeks is uniek.

 • 10 webinars per jaar
 • Live en terugkijken en dus altijd 12 uur college
 • Doorzoekbare jurisprudentielijst. Direct naar het betreffende arrest/uitspraak.
 • Sprekers uit de rechterlijke macht

Wij hanteren gewoon 1 prijs. 10 PO punten Euro 400,--. 

Aanmelden

Programma

Jurisprudentie arbeidsrecht | Wel of geen arbeidsovereenkomst | Arbeidsvoor... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

dinsdag 07-09-2021 | 14:00 uur - 15:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Wel / geen arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsvoorwaarden
 • Overzicht uitspraken: Corona - perikelen
 • Annotatie: Rechtbank Limburg 12 juli 2021 | (Mislukt) ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Ontslag diversen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Kwalificatie arbeidsovereenkomsten | Slapende... (webinar)

mr. Wim Wetzels

vrijdag 08-10-2021 | 15:00 uur - 16:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Hoge Raad 14 november 1997 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 14 april 2006 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Rotterdam 7 mei 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Midden-Nederland 5 augustus 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 13 september 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Slapende dienstverbanden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Onderscheid wn – zelfstandige | Dringende red... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 01-11-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 11 november 1997 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Feitelijke uitvoering vs kwalificatie
  • Europese invloed
 • Onderscheid wn - zelfstandige
 • Lagere rechtspraak
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Maatstaf arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021 | Platform en arbeidsovereenkomst
 • Dringende reden en ernstige verwijtbaarheid
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 6 september 2021 | Verslaving wel dringende reden, geen ernstige verwijtbaarheid
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 15 september 2021| Alcoholmisbruik geen dringende reden
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2021 | Alcoholmisbruik
 • Annotatie:
 • Wel dringende reden, wel ernstige verwijtbaarheid werknemer Ktr . Alkmaar 21 -9 -21 (ECLI:NL:RBNHO:2021:8122 ):
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 8 oktober 2021 | Geen dringende reden, wel ernstige verwijtbaarheid werknemer

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | december (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 07-12-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ketenregeling
 • Overzicht uitspraken: Loon
 • Ontslag en #metoo
 • Verwijtbaar handelen (e - grond)
 • Verstoorde verhouding? (g - grond)
 • H en i - gronden
 • Misbruik
 • Art. 21 Rv
 • Opzegging
 • Ontslag disfunctionerende wn
 • Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Ziekte en ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Opzeggen en vertrouwen
 • De kritische werknemer
 • Recht en Corona
 • Arbeidsongeval
 • Zorgplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | De reikwijdte van het opzegverbod tijdens zie... (webinar)

mr. Wim Wetzels

woensdag 12-01-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ( Wbtr )
 • Invloed van wilsgebreken
 • Wilco - perikelen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Corona | Ontslag wegens bedrijfseconomische r... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 03-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 17 december 2021 | Ontbindingsverzoek afgewezen
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2021 | Is er sprake van een arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 30 november 2021 | Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2021 | Is passagier op een schip werknemer
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 december 2021 | Privacy bij lezen email
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2021 | Monitoring e-mailgebruik werknemer
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 17 december 2021 | Privacy werknemer
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 28 december 2021 | Instructierecht werkgever
 • Overzicht uitspraken: Corona
 • Overzicht uitspraken: Minder loon
 • Overzicht uitspraken: Loondoorbetaling
 • Overzicht uitspraken: Flexwerk in Coronatijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Niet in quarantaine gegaan | De liegende proc... (webinar)

mr. Herman van der Meer

dinsdag 08-03-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vaccinatie geweigerd
 • Weigering mondkapje te dragen
 • Niet in quarantaine gegaan
 • De liegende procespartij en art. 21 Rv
 • Niet ziek, maar op vakantie
 • Bewijslevering door één getuige
 • Correctie in hoger beroep
 • Ambtshalve aanvulling ontslaggrond en 48 Rv
 • Xella revisited ….
 • Bij herplaatsing ‘taken’ herverdelen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | april 2022 (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 04-04-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Kwalificatie
 • Annotatie: Hof van Justitie 10 februari 2022 | Gelijke behandeling
 • EV - werkgever
 • Annotatie: Hof van Justitie 13 januari 2022 | Arbeidstijden
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 11 januari 2022 | Onrechtmatig bewijs
 • Annotatie: Hoge Raad 11 maart 2022 | Rechtsmacht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Concurrentiebeding | Studiekostenbeding | De ... (webinar)

mr. Wim Wetzels

maandag 23-05-2022 | 15:30 uur - 16:30 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De kwalificatievraag van art. 7:610 BW
 • Concurrentiebeding
 • Studiekostenbeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | juni 2022 | Flexibel -> vast | Loon | Functie... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 09-06-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomst
 • Flexibel -> vast
 • Uitzendkracht recht op vast dienstverband na heraanbesteding
 • Ketenregeling
 • Loon
 • Functiewaardering
 • Beëindiging
 • Opzegging ondanks geestelijke stoornis
 • Ontbinding ondanks ziekte
 • Onschuldpresumptie staat aan ontbindende voorwaarde in de weg
 • Ontslag op staande voet nemen niet rechtsgeldig
 • VSO vernietigbaar wegens wilsgebrek
 • Wedertewerkstelling
 • Cao -ontslagcommissie bevoegd, ondanks ongebonden werknemer
 • Fraude met spaarpunten klanten
 • Werknemer op staande voet ontslagen wegens ophalen tweede maaltijdbon
 • Wgkennis van Nl recht
 • Arbeidsovereenkomst CFO ontbonden op i-grond
 • Kan onvoldoende herplaatsing worden geheeld
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst kritische docent
 • Relatiebeding en artikel 9a Waadi
 • Prepack
 • Alcoholgebruik aan boord van het schip
 • Onveilige werkomgeving stagiair niet te wijten aan kapitein
 • Voorbereidingshandelingen concurrerende onderneming tijdens dienstverband niet zonder meer in strijd met artikel 7:611/2:9 BW
 • Leidt opnieuw uitval in ziekte na 6 weken tot nieuwe loondoorbetalingsperiode
 • Werkgever heeft steken laten vallen tijdens re-integratietraject

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie