Jurisprudentie arbeidsrecht

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Baker & McKenzie, Claude Debussylaan 54, Amsterdam

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

In deze twee colleges wordt u in twee uur tijd bijgepraat over de belangrijkste arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Hebben gekozen voor twee data: een college in september en een college in december. U bent dan in 2021 weer helemaal op de hoogte.
Alle relevante Hoge Raad-uitspraken komen aan de orde, en enkele van de belangrijkste beslissingen van gerechtshoven en kantonrechters.

Als extra voegen wij het webinar van mei 2021 er gratis bij (2 PO te kijken wanneer u dit wenst)

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Jurisprudentie