Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Berekening appeltermijnen
 • Termijnen tussentijds appel
 • Karakter appeltermijnen
 • Uitzondering termijnen: ‘apparaatsfouten’
 • Appelexploot heeft wederpartij niet tijdig bereikt
 • Verstek
 • Overgang onder algemene titel
 • Overgang onder bijzondere titel
 • Oorspronkelijke procespartij bestaat niet meer (en er is wel of geen rechtsopvolger)
 • Herstel van formele fouten ( naamsaanduiding / partijwisseling)
 • Processueel ondeelbare rechtsverhouding
 • Wisseling van partijhoedanigheid
 • Lastgeving
 • Minderjarigheid en bewind
 • Schending van artikel 76 Rv oud (thans art. 139 Rv)
 • Stellingen in eerste aanleg van gedaagde
 • Omvang hoger beroep
 • Werking 254 lid 1 Rv bij kort geding in hoger beroep
 • Bewijs in kort geding
 • Afstemmingsregel
 • Devolutie houdt zoveel in als ‘overheveling’
 • Devolutieve werking hoger beroep
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusieregel
 • Ondubbelzinnige instemming met uitbreiding debat
 • De Hoge Raad houdt – buiten deze uitzonderingsgevallen – strak de hand aan de twee - conclusie - regel