Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, ArbeidsrechtOnderwerpen

 • Verzekerde pensioenregeling
 • Onvoorwaardelijke overeengekomen toeslagverlening
 • Winstdeling
 • Vrijwillige aansluiting
 • Indexatieperspectief
 • Woekerpolis
 • Vrijwillig aangesloten
 • Voorwaardelijke toeslagverlening
 • Werkingssfeerperikelen
 • BPF- werkzaamheden
 • Loonsom
 • omzet of uren
 • omzet of uren
 • Hoofdzakelijkheidscriterium
 • Bewijslast en exhibitieplicht
 • Verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen
 • Wijzigen pensioenovereenkomst
 • Toeslagverlening na eindigen uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrecht
 • Waarschuwingsverplichting
 • Pensioenovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Eindigen/beëindigen voorwaardelijke toeslagverlening geen inbreuk op eigendomsrecht