Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, ArbeidsrechtOnderwerpen

  • Verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen
  • Wijzigen pensioenovereenkomst
  • Toeslagverlening na eindigen uitvoeringsovereenkomst
  • Pensioenrecht
  • Waarschuwingsverplichting
  • Pensioenovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Eindigen/beëindigen voorwaardelijke toeslagverlening geen inbreuk op eigendomsrecht