Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Kroniek migratierecht

Webinar

In de kroniek migratierecht bespreken advocaten Marieke van Eik en Wil Eikelboom de 20 belangrijkste uitspraken over het afgelopen (half) jaar op het reguliere migratierecht en asielrecht. 

 • Uitspraken van het EHRM
 • Uitspraken van het HvJ EU
 • Uitspraken van de Afdeling
 • Uitspraken van rechtbanken
Onderwerpen

 • BNT en Dwangsom
 • Annotatie: Hof van Justitie 10 juni 2021 | Opvolgend verzoek
 • Annotatie: Hof van Justitie 9 september 2021 | Opvolgende verzoeken
 • Annotatie: Hof van Justitie 3 maart 2022 | Kwalificatierichtlijn Palestijnen
 • Dublin Kroatië
 • Dublin Malta
 • Bekering
 • Afvalligheid
 • Bekering (atheïsme)
 • Nieuwe Werkinstructie 2022/3
 • Veilige landen van herkomst
 • Annotatie: Raad van State 17 augustus 2021 | Hoorplicht in bezwaar
 • Annotatie: Hof van Justitie 20 januari 2022 | Status Langdurig ingezetene
 • Annotatie: Raad van State 17 maart 2022 | Andere datum voor intrekking openbare orde
 • Annotatie: Raad van State 4 oktober 2021 | Dementerende 1F-er en inreisverbod
 • Annotatie: Raad van State 20 september 2021 | Wel hoger beroep mogelijk ten facilitair visum
 • Annotatie: Raad van State 14 december 2021 | Ook onderzoek naar feitelijk toegankelijkheid medische behandeling
 • Annotatie: Raad van State 9 februari 2022 | Meenemen processtukken in beroep
 • Annotatie: Raad van State 26 januari 2022 | Nieuwe lijn nareis en indentificerende docs
 • Annotatie: Raad van State 2 februari 2022 | Voorlopig verblijf
 • Kroniek migratierecht | najaar | deel 1
Spreker(s)

mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

mr. Wil Eikelboom

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers