Webinar

Opname december 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: OndernemingsrechtOnderwerpen

  • Voor - informatie art. 24 lid 1 WOR
  • Hoe toetst de rechter besluiten waartegen OR in beroep gaat?
  • Rol procedures adviesrecht
  • Fusie en overname
  • Adviesprocedure
  • Wie moet advies vragen over welk besluit
  • OR en Raad van Commissarissen
  • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
  • OR en Enquêterecht