Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemingsraad in relatie tot de vennootschap

PO punt(en): 3

Kosten: € 150,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 21-12-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

woensdag 21-12-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Aanmelden

Programma

Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemin... (webinar)

mr. Loe Sprengers

woensdag 21-12-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemin... (webinar)

mr. Loe Sprengers

woensdag 21-12-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Medezeggenschapsrecht
 • 1. adviesprocedure
 • Inleiding: besluitproces 25/26 WOR Beleids - voornemen Voorgenomen besluit Advies - aanvraagAdvies Besluit Opschortings -termijnBeroep Uitvoering besluit
 • Voorschriften adviesprocedure
 • Inhoud adviesaanvraag
 • 2. Fusie en overnameBelangrijk criterium: art. 25 lid 2 WOR: wezenlijke invloed
 • OK Gerechtshof Amsterdam (OK) 10 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123 OR Uniface In Signing Protocol t.a.v Or traject: If WC fails to render advice within period of 30 days or renders a negatieve advice , then the seller shall , or shall procure tha
 • OK 10 - 10 - 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123 OR Uniface De stelling van verweersters dat het “ Signing Protocol” onder opschortende voorwaarde van het afronden van het adviestraject is gesloten en dat daarmee de rechten van de ondernemingsraad voldoend
 • OK 10 - 10 - 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123 OR Uniface
 • Ander voorbeeld in kader PensioenregelingOK 23 -12 -2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3763
 • 3. Wie moet advies vragen over welk besluit ?
 • Medeondernemerschap
 • Willems (Arbeidsrecht 2015/13)
 • OK 19 - 10 - 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (OR SHL Engeneering BV)
 • OK 19 oktober 2016, (OR SHL Engineering), ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 SHL Engineering BV260 werknemers - OR J, N, D en C = bestuur A = CEO, B =CFO SHL Holding BV A en B = bestuur SHL Holding Ltd (Cyprus) C , E en H en I=bestuur K&S Baltic Offshore
 • OK 19 oktober 2016, AMR 2017 - A3 (OR SHL Engineering BV
 • OK 19 februari 2008 JAR 2008/106 (OR Packard Bell)
 • Voor - informatie art. 24 lid 1 WOR -OK 17 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5232 (OR Nalco ): Zodra sluiting van de locatie Delden een aannemelijk scenario werd, had Nalco met de ondernemingsraad in overleg dienen te treden over het adviestraject.
 • Medezeggenschapsrecht Onderdeel B 4. splitsing van besluitvorming5. toetsing besluiten door rechter6. adviesrecht ex art 30 WOR
 • 4. Mag besluitvorming in delen gesplitst worden?
 • OK 19 april 2013,ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9689 (OR NCRV) - OR NCRV krijgt adviesaanvraag op hoofdlijnen over fusie met KRO. Bevat 3 deelbesluiten: -afsplitsing bedrijfsorganisaties naar afzonderlijke BV’s , die worden gefuseerd in nieuwe BV -inrichting
 • OR NCRVOndernemingskamer
 • OR NCRV‘Die verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de ondernemer moet voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over de fasering en dat hij moet waarborgen dat de fasering geen afbreuk doet aan de effectiviteit van de medezeggenschap. Fasering mag
 • 5. Hoe toetst de rechter besluiten waartegen OR in beroep gaat?
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018: 725OR Holland CasinoKwalificering toetsingsnorm art. 26 lid 4 WOR ?
 • Hoge Raad
 • Rol procedures adviesrecht
 • Is beroep mogelijk terwijl er nog geen besluit is?
 • Besluit zonder dat advies is gevraagd
 • OK 28 - 10 - 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2871 (OR Abeos Agri Holding)

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemin... (webinar)

mr. Loe Sprengers

woensdag 21-12-2022 | 12:30 uur - 13:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Loe Sprengers

advocaat Sprengers Advocaten

Bekijk profiel