Meer- en minderwerk

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

"Meer en minder werk” betreft een van die onderwerpen bij bouwprojecten die snel aanleiding kunnen geven tot discussies tussen opdrachtgever en aannemer. Opdrachtgevers willen binnen hun budget en planning blijven en willen bij wijzigingen in het werk weten waar zij aan toe zijn – aannemers willen betaald krijgen voor al het verrichte werk. Het is dus zaak om duidelijke afspraken over meer en minder werk te maken in aannemingsovereenkomsten en om daar naar te handelen.

Aanmelden

Programma

Meer- en minderwerk | context, keten van stakeholders | wettelijke regeling... (webinar)

mr. Timo Huisman

woensdag 07-04-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Keten van bouwcontracten
 • Keten van stakeholders bouwcontracten
 • De wettelijke regeling van meerwerk
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018 | Werkzaamheden niet in opdracht
 • Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 oktober 2011 | Werk van stoffelijke aard
 • Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 mei 2018 | Onverwachte afwijkende voorziening
 • Annotatie: Hoge Raad 2 oktober 2009 | Betere grondslag
 • Extra wens van opdrachtgever
 • Waarschuwingsplicht van aannemer
 • Artikel 7:755 BW
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 20 november 2018 | Prijsverhoging door toevoegingen
 • Annotatie: Gerechtshof den Haag 13 januari 2015 | Deskundigheid van opdrachtgever
 • Semi - dwingend recht
 • Minder werk
 • Contractuele afwijkingen
 • Werkomschrijving
 • Waarschuwingsplicht van aannemer
 • Berekening van meer en minder werk

Lees meer

sluiten -

meer info +

Meer en minderwerk | Keten van bouwcontracten | Bestekswijzigingen | Vereis... (webinar)

mr. Timo Huisman

woensdag 12-05-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Keten van bouwcontracten
 • Meer en minder werk UAV 2012
 • Annotatie: Raad van Arbitrage | Limitatieve opsomming
 • Bestekswijzigingen
 • Vereisten aanspraak prijsverhoging
 • Verplichting tot uitvoering
 • Annotatie: Raad van Arbitrage 28 februari 2017 | Verplichting tot uitvoering
 • Bestekswijzigingen
 • Annotatie: Raad van Arbitrage 1 juli 2009 | Uitvoering stilleggen
 • Kosten verbonden aan aanbieding
 • Schriftelijkheidsvereiste
 • Termijn uitvoering meer werk
 • Annotatie: Raad van Arbitrage 13 november 2017 | Verlenging opleveringstermijn
 • Niet - gebruikte bouwstoffen
 • Verrekening van meer en minder werk
 • Wijze van verrekening
 • Annotatie: Raad van Arbitrage 19 maart 2015 | Tijdig aanspraak maken
 • Annotatie: Raad van Arbitrage 4 december 2020 | Tijdig protesteren
 • Verrekening van meer en minder werk
 • Betaling van meer werk
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2016 | Ontbreken afspraak verrekening meerwerk
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 9 september 2015 | Ontbreken afspraak verrekening minderwerk
 • Minder werk overtreft meer werk
 • Contractuele afwijkingen
 • Conclusies

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie