Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Hoofdzaak
 • Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken
 • Opheffing conservatoir beslag
 • Tijdig instellen eis in hoofdzaak
 • Afstemmingsregel
 • Geen risicoaansprakelijkheid beslaglegger bij gedeeltelijk ongegrond beslag
 • Opheffing conservatoir beslag in kort geding ingeval vordering tot verzekering waarvan beslag is gelegd, door de bodemrechter in eerste aanleg is afgewezen en tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld
 • Uitvoerbaarverklaring bij voorraad opheffing beslag
 • Nog meer gevolgen van opheffing van beslag
 • Gevolgen van den getroffen maatregel in feite onherstelbaar
 • Belangenafweging
 • Spoedeisend belang
 • Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure
 • Verklaring voor recht in kort geding
 • Onrechtmatig handelen
 • Verjaring
 • Bewijslastverdeling
 • Bewijsaanbod
 • Stelplicht
 • Schending verschoningsrecht
 • Vordering op grond van lastercampagne
 • Schending van toepasselijke procedureregels
 • Rrechten van derden
 • Samenloop tussen herroeping en vernietiging
 • Gezag van gewijsde en de rechtskracht van een uitspraak vanwege het gesloten stelsel van rechtsmiddelen
 • Bindende kracht beschikkingen; geen ambtshalve toepassing
 • Gezag van gewijsde
 • Gezag van gewijsde van een nadelige beslissing bij een volledig gunstig dictum
 • Devolutieve werking en gezag van gewijsde
 • Cassatieberoep tegen deelarrest
 • Is tussentijds beroep tegen deelvonnissen, ook wat interlocutoire gedeelte betreft, mogelijk
 • Ontvankelijkheid in cassatie: deelvonnis, deelarrest
 • Over hoger beroep tegen het tussenvonnis-gedeelte van een deelvonnis
 • Herhaald appel tegen tussenvonnis
 • Appel van tussenvonnis na appelverbod ex art. 337 lid 2 (oud) Rv dat bij tweede tussenvonnis is ingetrokke
 • Kan een appellant worden ontvangen in zijn hoger beroep van een eindvonnis, wanneer hij slechts grieven richt tegen een voorafgaand tussenvonnis en niet tegen het eindvonnis?
 • Rechtsmiddelenverbod tegen instructieuitspraken
 • Openstelling tussentijds beroep voortaan altijd bij vonnis
 • Vrijwaringszaak
 • Vrijwaring in hoger beroep
 • Vrijwaring, hoedanigheden
 • Voeging in cassatie; belang
 • Voeging en verstek
 • (On)mogelijkheden in een gesloten systeem
 • Het belanghebbenbegrip en 8 EVRM
 • Bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Gezag van gewijsde ex art.236 Rv
 • Deelgeschilprocedure betreffende letselschade
 • Op welke wijze kan de Hoge Raad een omissie in de beschikking herstellen