Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Arbeidsrecht

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Verrassende bedingen in die voorwaarden
 • De civiele rechter moet het gebruik van oneerlijke bedingen ontmoedigen en daar past een strenge sanctie bij
 • Gevaarzetting bij onrechtmatige daad
 • Zorgvuldigheidsnormen
 • Dwaling
 • Aansprakelijkheid voor hulpzaken art. 6:77 BW
 • Non–conformiteit
 • De tenzij-regel
 • Kwalificatie van een arbeidsovereenkomst
 • Kwalificatie
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Omkeringsregel
 • Omkeringsregel, beroepsfout
 • Schending art. &:658 BW
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Toebrengen letsel
 • Strijd met redelijke toerekening
 • Is er sprake van ratio
 • Bewijs objectieveerbaar letsel
 • Vervalbeding in commercieel contract
 • Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies
 • Klachtplicht en bewijslastverdeling
 • Ontbindingsbeding
 • Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst
 • Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak
 • Duurovereenkomsten
 • Derdenwerking | deel 1
 • Derdenwerking | deel 2
 • Toerekenbare tekortkoming