Webinar

Opname februari 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Op 1 augustus 2022 wordt de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de  Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe IPR-regeling heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse familierechtpraktijk, in het kader van internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering.
Er zijn verschillende vragen waar familierechtadvocaten tegenaan zullen lopen. Wat verandert er ten aanzien van internationale echtscheidingen? Kunnen echtgenoten in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan een bevoegde rechter aanwijzen en een rechtskeuze uitbrengen? Kan een ouder bij de Nederlandse rechter een vordering tot terugverhuizen indienen, wanneer de andere ouder zonder toestemming met het kind is verhuisd naar het buitenland? De nieuwe Verordening Brussel II-ter maakt de erkenning en tenuitvoerlegging van familierechtelijke beslissingen in andere EU-landen gemakkelijker. Maar wat betekent dat precies? Kan een omgangsregeling vastgesteld door de Belgische rechter direct geëffectueerd worden in Nederland, zonder verlof van de Nederlandse rechter?

Onderwerpen

 • Waarom wordt/is de bestaande Europese Verordening Brussel II-bis vervangen?
 • Overgangsrecht: wanneer blijft de oude verordening van toepassing en wanneer geldt de nieuwe verordening?
 • Welke onderwerpen van familierecht regelt de nieuwe verordening?
 • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. internationale echtscheidingen
 • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. gezag en omgang
 • Forumkeuze en rechtskeuze in het echtscheidingsconvent en het ouderschapsplan
 • Internationale kinderontvoering
 • Verhouding Europese Verordening Brussel II-ter tot andere bronnen van IPR (Boek 10 BW, Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, etc.)
 • De erkenning van buitenlandse echtscheidingen binnen de Europese Unie
 • De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen inzake gezag en omgang binnen de Europese Unie
Onderwerpen

 • Bevoegdheid
 • Gewone verblijfplaats echtgenoot
 • Forum necessitatis
 • Forumkeuze echtscheiding
 • Materieel toepassingsgebied Brussel II - ter
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid
 • Forumkeuze
 • Erkenning en tenuitvoerlegging