Online basisopleiding arbeidsrecht 2021

PO punt(en): 20

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding arbeidsrecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Aanmelden

Programma

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Kwalificatie en rechtsvermoedens (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het arbeidscontract
  • Werknemer of zelfstandige
 • Annotatie: Hoge Raad 14 november 1997 | Het arbeidscontract
  • Arbeidsovereenkomst of opdrachtoveeenkomst
 • Overzicht uitspraken: na Groen/Schoevers
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Arbeidsovereenkomst of niet
 • Rechtsvermoedens

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Schijnzelfstandigen | ZZP | Platformarbeid (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schijnzelfstandigen
 • ZZP
 • Platformarbeid
 • Probleem ZZP
 • Nadelen ZZP
 • Fiscaal
 • Wet DBA
 • Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
 • Rapport commissie Borstlap

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Flexibele arbeidsrelaties, CAO-recht en ve... (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Oproepcontracten
  • Rechte opoepkrachten
 • Cao - recht
  • Gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Verlofregelingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | proeftijdbeding en uitzendbeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bijzondere bedingen
 • Wijzigen proeftijd
  • Lengte proeftijd
  • Opzeggen
 • Uitzendbeding
 • Uitzendbeding
  • Samenloop van bedingen
  • Annotatie: Stipp/Care4Care

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | eenzijdig wijzigingsbeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Eenzijdig wijzigen
 • Wettelijk kader
  • Annotatie: Taxi/Hofman
  • Annotatie: Stoof/Mammoet
  • Geldigheidsvereisten
  • Collectieve wijziging arbeidsvoorwaarden
  • Zwaarwegend belang
  • Annotatie: Monsieurs/Wegener
  • Annotatie: Daddy’s Dance Hall

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | boetebeding, concurrentiebeding en relatiebeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Boetebeding
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Intrahof/Bart Smit
  • Annotatie: rechtbank Haarlem 22 mei 2019
  • Annotatie: Ghisyawan/LAN-Alyst
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
  • Onrechtmatige concurrentie
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Philips/Oostendorp
  • Annotatie: Brabant / Van Uffelen
  • Vernietiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | De ontslaggronden a-d (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: van één naar tien
 • Ontbindingsgronden: ktr. na Uwv
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | de ontbindingsgronden e-i | herplaatsing (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g- grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Ontbindingsgronden: ged. ontbinding
 • Herplaatsing
 • Soc. verzekeringsr

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Vergoedingen bij ontbinding | Ernstige verwijtbaarheid |... (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vergoedingen bij ontbinding
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Billijke vergoeding
 • Cumulatievergoeding
 • Transitievergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Opzegging en ontbinding | Limitatieve gronden | ... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kenmerken Nederlands arbeidsrecht
 • Opzegging en ontbinding
 • Limitatieve gronden
 • Vaste transitievergoeding
 • Maximale transitievergoeding
 • Geen recht op een transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Herplaatsingsverplichting
 • Opzegging door werkgever
 • Opzegging door de werknemer
 • Opzegging in de proeftijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Materiele aspecten | Onverwijld | Fixatie ontsla... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Materiele aspecten
  • Daden , gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
  • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Samengestelde dringende reden
  • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Recente rechtspraak dringende reden
 • Oosv en ziekte
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Procesrechtelijke aspecten
  • Werknemersverzoek ogv art. 7:681
 • Loonvordering
  • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2018 | Wilco
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Bewijsrecht
 • Rechtspraak bewijs Ontslag op staande voet
 • Oosv en transitievergoeding
  • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | Dräger

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Gesloten systeem | Vaststellingsovereenkomst | A... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gesloten systeem
  • Art. 7:670b
 • Vaststellingsovereenkomst
  • PV schikking
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 1981 | Haviltex
 • Aantasting vso
 • Dwaling

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | later ontstaan en herleven WIA-ui... (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a. (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
  • Afwijken oordeel BA
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | uitkeringssystematiek wet WIA (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Beroepsfouten | Opbouwen dossier | Welke rechter i... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beroepsfouten
 • Wwz evaluatie
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Opbouwen dossier
  • Beroepsaansprakelijkheid
 • Welke rechter is bevoegd
  • Relatieve competentie
  • Forumshoppen
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Verweerschrift
 • Termijnen
 • Strategie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Strategie | Switch | Billijke vergoeding | Tegenve... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Strategie
 • Wat vordert u
  • Wat verzoekt/vordert u
 • Switch
  • Omgekeerde switch
 • Aanspraak maken op loon
 • Billijke vergoeding
 • Griffierecht
 • Verzoek tussentijdse wedertewerkstelling
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Tegenverzoek
 • Strategie wg bij osv
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Arbeidsovereenkomst of niet
 • Deliveroo

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Proceskosten | Buitengerechtelijke kosten | Bewijs... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichte 629a - verklaring deskundige bij loonvordering
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Verweerschrift
 • Tegenverzoek
 • Aanpassingen bij akte?
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Corona procesrecht
 • Minder loon
 • Corona
 • De zaak Victoria
 • Herplaatsing
 • Verweermiddel werknemer
 • Beroepsaansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Herstelfunctie hoger beroep | Devolutieve werking | Twee conclusie regel | ... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herstelfunctie hoger beroep
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Wat is een grief
  • Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Problemen met petita in appel | Voorzieningen | Tr... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Problemen met petita in appel
 • Voorlopig coulante lezing petitum in hoger beroep
 • Waar loopt u tegenaan in appel?
 • Hoe beoordeelt het hof als ontbinding is toegewezen?
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Ontslag op staande voet
 • Stelplicht en bewijslast
 • Ontslaggrond wijzigen
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Beslissing gerechtshof
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Termijnen
  • Switch
  • Termijnen transitie vergoeding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Tijdsverloop/ beoordeling ex nunc of ex tunc ?
 • Beschikking Victoria
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie