WHOA | 2024 Medezeggenschap Aansprakelijkheid na oplevering en CAR | 2024 Actualiteiten sportrecht | 2024 | najaar Bekijk alles
Online basisopleiding arbeidsrecht 2021

Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding arbeidsrecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Onderwerpen

 • Het arbeidscontract
 • Annotatie: Hoge Raad 14 november 1997 | Het arbeidscontract
 • Overzicht uitspraken: na Groen/Schoevers
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Arbeidsovereenkomst of niet
 • Rechtsvermoedens
 • Schijnzelfstandigen
 • ZZP
 • Platformarbeid
 • Probleem ZZP
 • Nadelen ZZP
 • Fiscaal
 • Wet DBA
 • Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
 • Rapport commissie Borstlap
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Oproepcontracten
 • Cao - recht
 • Incorporatiebeding
 • Verlofregelingen
 • Bijzondere bedingen
 • Wijzigen proeftijd
 • Uitzendbeding
 • Uitzendbeding
 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Eenzijdig wijzigen
 • Wettelijk kader
 • Boetebeding
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
 • Ontbindingsgronden: van één naar tien
 • Ontbindingsgronden: ktr. na Uwv
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond
 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g- grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Ontbindingsgronden: ged. ontbinding
 • Herplaatsing
 • Soc. verzekeringsr
 • Vergoedingen bij ontbinding
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Billijke vergoeding
 • Cumulatievergoeding
 • Transitievergoeding
 • Kenmerken Nederlands arbeidsrecht
 • Opzegging en ontbinding
 • Limitatieve gronden
 • Vaste transitievergoeding
 • Maximale transitievergoeding
 • Geen recht op een transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Herplaatsingsverplichting
 • Opzegging door werkgever
 • Opzegging door de werknemer
 • Opzegging in de proeftijd
 • Materiele aspecten
 • Dringend
 • Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Samengestelde dringende reden
 • Recente rechtspraak dringende reden
 • Oosv en ziekte
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Procesrechtelijke aspecten
 • Loonvordering
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Bewijsrecht
 • Rechtspraak bewijs Ontslag op staande voet
 • Oosv en transitievergoeding
 • Gesloten systeem
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 1981 | Haviltex
 • Aantasting vso
 • Dwaling
 • Beroepsfouten
 • Wwz evaluatie
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Opbouwen dossier
 • Welke rechter is bevoegd
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Verweerschrift
 • Termijnen
 • Strategie
 • Strategie
 • Wat vordert u
 • Switch
 • Aanspraak maken op loon
 • Griffierecht
 • Verzoek tussentijdse wedertewerkstelling
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Tegenverzoek
 • Strategie wg bij osv
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Arbeidsovereenkomst of niet
 • Deliveroo
 • Verplichte 629a - verklaring deskundige bij loonvordering
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Aanpassingen bij akte?
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Corona procesrecht
 • Minder loon
 • Corona
 • De zaak Victoria
 • Herplaatsing
 • Verweermiddel werknemer
 • Herstelfunctie hoger beroep
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Wat is een grief
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad
 • Problemen met petita in appel
 • Voorlopig coulante lezing petitum in hoger beroep
 • Waar loopt u tegenaan in appel?
 • Hoe beoordeelt het hof als ontbinding is toegewezen?
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Ontslag op staande voet
 • Stelplicht en bewijslast
 • Ontslaggrond wijzigen
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Beslissing gerechtshof
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Termijnen
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Tijdsverloop/ beoordeling ex nunc of ex tunc ?
 • Beschikking Victoria
 • Gedeeltelijke beëindiging
 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie
 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens
 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten