Online basisopleiding arbeidsrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 20-01-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 20-01-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding arbeidsrecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De basisopleiding is on demand te bekijken t/m 31 december 2023.

Aanmelden

Programma

Het arbeidsprocesrecht | Beroepsaansprakelijkheid | Bevoegde rechter | Verz... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

donderdag 20-01-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Opbouwen dossier
 • Bevoegde rechter
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Termijnen
 • Schikking

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Switch | Billijke vergoeding | Tegenverzoek | Arbe... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

donderdag 20-01-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Strategie
 • Overzicht uitspraken: Switch
 • Billijke vergoeding
 • Tegenverzoek
 • Overzicht uitspraken: Formulering ontbindende voorwaarde
 • Arbeidsovereenkomst of niet?

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Termijn | Proceskosten | Deskundige | Corona (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

donderdag 20-01-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Termijnen
 • Verplichte verklaring deskundige
 • Verweerschrift
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht
 • Proceskosten
 • Corona
 • Loon
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018 | Gedeeltelijk beëindiging
 • Herplaatsing
 • Andere Coronaperikelen

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Appeltermijn | Grievenstelsel | Devolutieve werkin... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

donderdag 20-01-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Appeltermijn
 • Hoger beroep algemeen
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Bewijsrecht | Transitievergoeding | Voorwaardelijk... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

donderdag 20-01-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Termijn hoger beroep
 • Bewijsrecht
 • Transitievergoeding
 • Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd?
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Wat kan hof dus wel/niet doen
 • Herstel dienstbetrekking

sluiten -

meer info +

Uitleg van de arbeidsovereenkomst | Kwalificatie | Rechtsvermoedens (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 01-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Werknemer of zelfstandige
 • Arbeidsovereenkomst 7:610 BW
 • Overzicht uitspraken: Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Arbeidsovereenkomst of niet
 • Overzicht uitspraken: Wel arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Platvormarbeid
 • Rechtsvermoedens

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitleg van de arbeidsovereenkomst | Schijnzelfstandigen en ZZP (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 01-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Schijnzelfstandigen
 • Zelfstandigen zonder personeel
 • ZZP
 • Platformarbeid
 • Fiscaal
 • Wet DBA

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitleg van de arbeidsovereenkomst | Flexibele arbeidsrelaties | Oproepcontr... (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 01-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ketenregeling
 • Oproepcontracten
 • Uitzendovereenkomst
 • Payroll - overeenkomst
 • Cao - recht
 • Overzicht uitspraken: Incorporatiebeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | Proeftijdbeding | Uitzendbeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 08-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomst
 • Proeftijdbeding
 • Uitzendbeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Eenzijdig wijzigingsbeding | Zwaarwegend belang (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 08-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Zwaarwegend belang

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | Concurrentiebeding | Boetebeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 08-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Concurrentie - en relatiebeding
 • Boetebeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Ontbindingsgronden: a – grond tot en met d - grond (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

woensdag 09-02-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: van één naar tien
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Ontbindingsgronden: e – grond tot en met i - grond | He... (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

woensdag 09-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g - grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Gedeeltelijke ontbinding
 • Herplaatsing

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Vergoedingen bij ontbinding | Ernstige verwijtbaarheid |... (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

woensdag 09-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vergoedingen bij ontbinding
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Overzicht uitspraken: Billijke vergoeding
 • Overzicht uitspraken: Cumulatievergoeding
 • Overzicht uitspraken: Transitievergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | Plaatsbepaling | Ziekte | Ziekmel... (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Overzicht uitspraken: Ziekte
 • Overzicht uitspraken: Ziekmelding
 • Overzicht uitspraken: Loonbetaling bij ziekte

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | Loonvordering | Re -integratie ... (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Loonvordering
 • Overzicht uitspraken: Re -integratie
 • Overzicht uitspraken: Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Slapend dienstverband
 • Varia

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | Plaatsbepaling | Relatie inkomens... (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Uitkeringsrecht ZW
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Uitkeringsrecht WIA
 • Soort uitkering
 • Overzicht uitspraken: Benadelingshandeling ZW
 • Eigenrisicodrager
 • No -riskpolis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Preventieve ontslagtoets | Limitatieve gronden | De vast... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 03-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opzegging en ontbinding
 • Preventieve ontslagtoets
 • Limitatieve gronden
 • De vaste transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Herplaatsingsverplichting

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Opzegging door de werkgever | Opzegverbod tijdens ziekte... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 03-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opzegging door de werkgever
 • Ontslag art. 7:671a na toestemming UWV
 • Opzegging door de werkgever bedrijfseconomische noodzaak
  • Iitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel-onmisbare werknemers
  • Uitwisselbare functie
 • Opzegverbod tijdens ziekte
 • Opzegging door de werknemer
 • Opzegging in de proeftijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Einde met wederzijds goedvinden | Vaststellingsovereenko... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

donderdag 03-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Einde met wederzijds goedvinden
 • Artikel 7:670 b BW
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Uitleg van een vso
 • Aantasting
 • Dwaling
 • Finale kwijting

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie