Online basisopleiding arbeidsrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding arbeidsrecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Aanmelden

Programma

De arbeidsovereenkomst | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Het arbeidscontract
  • Werknemer of zelfstandige
  • Arbeidsovereenkomst of opdrachtoveeenkomst
 • De beschikking Groen/Schoevers
 • Rechtspraak na Groen/Schoevers
 • Beschkking X/Gemeente Amsterdam
 • Rechtsvermoedens

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Schijnzelfstandigen
 • ZZP
 • Platformarbeid
 • Probleem ZZP
 • Nadelen ZZP
 • Fiscaal
 • Wet DBA
 • Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
 • Rapport commissie Borstlap

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Oproepcontracten
  • Rechte opoepkrachten
 • Cao - recht
  • Gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Verlofregelingen

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriel Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Bijzondere bedingen
 • Wijzigen proeftijd
  • Lengte proeftijd
  • Opzeggen
 • Uitzendbeding
 • Uitzendbeding
  • Samenloop van bedingen
  • Annotatie: Stipp/Care4Care

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriel Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Eenzijdig wijzigen
 • Wettelijk kader
  • Annotatie: Taxi/Hofman
  • Annotatie: Stoof/Mammoet
  • Geldigheidsvereisten
  • Collectieve wijziging arbeidsvoorwaarden
  • Zwaarwegend belang
  • Annotatie: Monsieurs/Wegener
  • Annotatie: Daddy’s Dance Hall

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriel Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Boetebeding
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Intrahof/Bart Smit
  • Annotatie: rechtbank Haarlem 22 mei 2019
  • Annotatie: Ghisyawan/LAN-Alyst
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
  • Onrechtmatige concurrentie
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Philips/Oostendorp
  • Annotatie: Brabant / Van Uffelen
  • Vernietiging

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Ontbindingsgronden: van één naar tien
 • Ontbindingsgronden: ktr. na Uwv
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g- grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Ontbindingsgronden: ged. ontbinding
 • Herplaatsing

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Vergoedingen bij ontbinding
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Billijke vergoeding
 • Cumulatievergoeding

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 4 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Opzegging en ontbinding
 • Limitatieve gronden
 • Vaste transitievergoeding
 • Maximale transitievergoeding
 • Geen recht op een transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Herplaatsingsverplichting
 • Opzegging door werkgever
 • Opzegging door de werknemer
 • Opzegging in de proeftijd

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 5 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Materiele aspecten
 • Vereisten geldig oosv
  • Daden , gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
  • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Samengestelde dringende reden
  • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Recente rechtspraak dringende reden
 • Oosv en ziekte
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Inzet drugs test
  • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2007 | Hyatt/Aruba
 • Inzet camera’s
  • Annotatie: Gerechtshof Den Bosch 14 november 2019
 • Procesrechtelijke aspecten
  • Werknemersverzoek ogv art. 7:681
 • Loonvordering
  • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2018 | Wilco
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Bewijsrecht
 • Rechtspraak bewijs Ontslag op staande voet
 • Oosv en transitievergoeding
  • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | Dräger

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | deel 6 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Gesloten systeem
  • Art. 7:670b
 • Vaststellingsovereenkomst
  • PV schikking
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 1981 | Haviltex
 • Aantasting vso
 • Dwaling

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | later ontstaan en herleven WIA-ui… (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a. (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
  • Afwijken oordeel BA
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | uitkeringssystematiek wet WIA (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Beroepsfouten
 • Wwz evaluatie
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Opbouwen dossier
  • Beroepsaansprakelijkheid
 • Welke rechter is bevoegd
  • Relatieve competentie
  • Forumshoppen
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Verweerschrift
 • Termijnen
 • Strategie

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Strategie
  • Wat verzoekt/vordert u
 • Switch
 • Switch III
  • Omgekeerde switch
 • Aanspraak maken op loon
 • Billijke vergoeding
 • Griffierecht
 • Verzoek tussentijdse wedertewerkstelling
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Tegenverzoek
 • Strategie wg bij osv
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Arbeidsovereenkomst of niet
 • Deliveroo

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Verplichte 629a - verklaring deskundige bij loonvordering
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Verweerschrift
 • Tegenverzoek
 • Aanpassingen bij akte?
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht in het arbeidsrecht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Corona procesrecht
 • Minder loon
 • Corona
 • De zaak Victoria
 • Herplaatsing
 • Verweermiddel werknemer
 • Beroepsaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | deel 4 | Hoger beroep (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Herstelfunctie hoger beroep
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Wat is een grief
  • Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | deel 5 (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Hoger beroep in het arbeidsrecht
 • Praktijk hoger beroep
 • Speciale problemen in Wwz zaken
 • Problemen met petita in appel
 • Voorlopig coulante lezing petitum in hoger beroep
 • Waar loopt u tegenaan in appel?
 • Hoe beoordeelt het hof als ontbinding is toegewezen?
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Ontslag op staande voet
 • Stelplicht en bewijslast
 • Ontslaggrond wijzigen
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Beslissing gerechtshof
 • Taak gerechtshof
 • Artikel 7:683 BW
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Termijnen
  • Switch
  • Termijnen transitie vergoeding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Tijdsverloop/ beoordeling ex nunc of ex tunc ?
 • Beschikking Victoria
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-P.J.-Jansen-image.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriel Nolet

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v2.-T.S.-Pieters-image.jpg
mr. Tjarda Pieters

senior rechter (kantonrechter) in Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel

Jurisprudentie