Basisopleiding sociale zekerheidsrecht | najaar 2024 Basisopleiding arbeidsrecht | najaar 2024 Basisopleiding huurrecht | najaar AvdR online basisopleiding huurrecht 2024 Bekijk alles
AvdR online basisopleiding arbeidsrecht 2024

Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding arbeidsrecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De basisopleiding is on demand te bekijken t/m 31 december 2024.

Onderwerpen

 • Algemene problemen in hoger beroep
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Beroepstermijn
 • Twee conclusie regel
 • Devolutieve werking hoger beroep
 • Wwz
 • Hoger beroep in het arbeidsrecht onderdeel Wwz
 • Rol Hoge Raad
 • Taak gerechtshof in hoger beroep
 • Bewijsrecht
 • Voorzieningen
 • Wwz
 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht?
 • Termijnen
 • Relatieve competentie
 • Aantasten vaststellingsovereenkomst?
 • Processtukken
 • Switch
 • Griffierecht
 • Verweerschrift
 • Verklaring deskundige bij loonvordering
 • Tegenverzoek
 • Discussie op zitting
 • Herplaatsing
 • Ziekmelding
 • Loonbetaling bij ziekte
 • Loonvordering
 • Slapend dienstverband
 • Re -integratie
 • Plaatsbepaling
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Uitkeringsrecht ZW
 • Benadelingshandeling ZW
 • Eigenrisicodrager
 • No -riskpolis
 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Toetsingskader bedrijfseconomische noodzaak
 • Structureel verval
 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Opzegverbod tijdens ziekte
 • D -grond
 • Gevolgen ontbreken verbeterplan
 • E -grond
 • H -grond
 • Herplaatsing
 • Transitievergoeding
 • I-grond
 • Opzegging 7:676 BW:Lid 1
 • Uitzendbeding (7:690 BW)
 • proeftijdbeding (7:652 BW)
 • Uitleg schriftelijkheidsvereiste
 • Zwaarwegend belang
 • Onrechtmatige concurrentie
 • Concurrentie - en relatiebeding
 • Contract onbepaalde tijd
 • Contract bepaalde tijd
 • Beding verliest geldigheid
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond
 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g - grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Billijke vergoeding
 • Cumulatievergoeding
 • Kwalificatie
 • Werknemer of zelfstandige
 • Rechtspraak sinds Groen/Schoevers
 • Schijnzelfstandigen
 • Zelfstandigen zonder personeel
 • Platformarbeid
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ketenregeling Art. 7:668a BW
 • Ketenregeling uitzonderingen
 • Oproepcontracten
 • Uitzendovereenkomst
 • Payroll - overeenkomst
Spreker(s)

mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Webinars (los te koop)
Basisopleiding arbeidsrecht, het arbeidsprocesrecht
Algemene problemen in hoger beroep, Verzoekschrift of dagvaarding, Beroepstermijn, Twee conclusie regel, Devolutieve werking hoger beroep

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht, het arbeidsprocesrecht
Wwz, Hoger beroep in het arbeidsrecht onderdeel Wwz, Rol Hoge Raad, Taak gerechtshof in hoger beroep , Bewijsrecht, Voorzieningen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht
Wwz , Rechtsmacht , Toepasselijk recht?, Termijnen, Relatieve competentie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding, arbeidsrecht
Aantasten vaststellingsovereenkomst?, Processtukken, Switch, Griffierecht, Verweerschrift

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht
Verklaring deskundige bij loonvordering , Tegenverzoek, Discussie op zitting, Herplaatsing, Bewijsrecht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tijn van Osch - voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig...

Opname maart 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De zieke werknemer
Ziekmelding, Loonbetaling bij ziekte

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ben van Meurs - advocaat KampsVanBaar Advocaten

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De zieke werknemer
Loonvordering, Slapend dienstverband, Re -integratie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ben van Meurs - advocaat KampsVanBaar Advocaten

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht, de zieke werknemer en sociale zekerheid
Plaatsbepaling, Relatie inkomensvoorz. bij ziekte, Uitkeringsrecht ZW, Benadelingshandeling ZW, Eigenrisicodrager, No -riskpolis

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ben van Meurs - advocaat KampsVanBaar Advocaten

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht, het ontslagrecht
Einde arbeidsovereenkomst, Toetsingskader bedrijfseconomische noodzaak, Structureel verval, Wet Melding Collectief Ontslag, Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, Opzegverbod tijdens ziekte

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ellen de Groot - senior rechter Rechtbank Gelderland

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding arbeidsrecht
Einde arbeidsovereenkomst, D -grond, Gevolgen ontbreken verbeterplan, E -grond, H -grond

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ellen de Groot - senior rechter Rechtbank Gelderland

Opname februari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden