Online basisopleiding huurrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 02-02-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

woensdag 02-02-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wij hebben een compleet programma opgesteld waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In 20 webinars (allemaal van één uur) heeft u van diverse onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand en is erkend als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht. Na het afronden van de basisopleiding ontvangt u 1 certificaat waar alle 20 PO punten op staan vermeld.

Aanmelden

Programma

Verplichtingen en ontbinding | deel 1 (webinar)

mr. Elsje de Bie

woensdag 02-02-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Verplichtingen verhuurder Art. 7:203 – 7:211 BW

 • Terbeschikkingstelling
 • Gebrekenregeling

Verplichtingen huurder Art. 7:212 – 7:225 BW

 • Voldoen tegenprestatie
 • Goed huurderschap
 • Gebruik overeenkomstig bestemming
 • Aanbrengen voorzieningen
 • Onderhoudsverdeling

Ontbinding Art. 6:265, 7:213 BW

 • Wanprestatie (betalingsproblemen, hennep, overlast, onderhuur etc.)
 • Wet Victor
 • Faillissement

sluiten -

meer info +

Verplichtingen en ontbinding | deel 2 (webinar)

mr. Elsje de Bie

woensdag 02-02-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Eigen werkplek

Verplichtingen en ontbinding | deel 3 (webinar)

mr. Elsje de Bie

woensdag 02-02-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Verplichtingen en ontbinding | deel 4 (webinar)

mr. Elsje de Bie

woensdag 02-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Huurrecht algemeen, definities en kwalificatievragen | deel 1 (webinar)

mr. Maaike Boomsma

woensdag 02-02-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Huurrecht algemeen

 • Plaats binnen algemene contractenrecht
 • Systematiek van het huurrecht
 • Contractsvrijheid vs. (semi-)dwingend recht
 • Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden, boetebedingen
 • Procedureel: competentievragen

Definities

 • Wanneer is sprake van een huurovereenkomst? 7:201 BW

Kwalificatievragen

 • Onderscheid woonruimte, dienstwoning, bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW, onroerende aanhorigheden, ongebouwde onroerende zaken (woonschepen, woonwagens, standplaatsen etc.), gemengde overeenkomsten, roerende zaken

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en kwalificatievragen | deel 2 (webinar)

mr. Maaike Boomsma

woensdag 02-02-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Huurrecht algemeen, definities en kwalificatievragen | deel 3 (webinar)

mr. Maaike Boomsma

woensdag 02-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Huurrecht algemeen, definities en kwalificatievragen | deel 4 (webinar)

mr. Maaike Boomsma

woensdag 02-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Woonruimte | Algemene bepalingen 7:232 – 7:245 BW en huurprijzen | deel 1 (webinar)

mr. Huib Hielkema

maandag 14-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Woonruimte: algemene bepalingen 7:232 – 7:245 BW

 • Definities: huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, (on-)zelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen
 • Onderhuur

Woonruimte: huurprijzen

 • Vrije vs. gereguleerde sector
 • Toetsing aanvangshuurprijs (De rol van de huurcommissie, procedures)
 • Woningwaarderingsstelsel
 • Systematiek huurprijswijziging
 • Leveringen en diensten
 • All-in huurprijzen

sluiten -

meer info +

Woonruimte | Algemene bepalingen 7:232 – 7:245 BW en huurprijzen | deel 2 (webinar)

mr. Huib Hielkema

maandag 14-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Woonruimte | Algemene bepalingen 7:232 – 7:245 BW en huurprijzen | deel 3 (webinar)

mr. Huib Hielkema

maandag 14-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Woonruimte | Contractueel en wettelijk huurderschap en beëindiging van huur... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 22-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Woonruimte: contractueel en wettelijk huurderschap

 • Medehuur
 • Onderhuur
 • Woningruil        

Woonruimte: beëindiging van huur

 • Opzegging vs. beëindiging
 • Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, 7:232 BW
 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met rechterlijke beëindiging, art. 7:274 lid 1 BW
 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder rechterlijke beëindiging, art. 7:274 lid 1 BW
 • Leegstandwet
 • Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Opzegging wegens dringend eigen gebruik (eigen gebruik, derden, voorkeurscategoriën, sloop, renovatie)
 • Diplomatencontracten
 • Verhuis- en herinrichtingskosten
 • Schadevergoeding

sluiten -

meer info +

Woonruimte | Contractueel en wettelijk huurderschap en beëindiging van huur... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 22-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Woonruimte | Contractueel en wettelijk huurderschap en beëindiging van huur... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 22-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW en bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW algemen... (webinar)

mr. Gertjan Hamers

dinsdag 01-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW

 • Opzegging vs. beëindiging
 • Huurprijzen

Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: algemene bepalingen

 • Regelend vs. dwingend recht
 • Goedkeuring afwijkende bedingen
 • Huurperiodes

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW en bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW algemen... (webinar)

mr. Gertjan Hamers

dinsdag 01-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Eigen werkplek

Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW en bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW algemen... (webinar)

mr. Gertjan Hamers

dinsdag 01-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur en huurprijswijziging... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 08-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur

 • Opzegging vs. beëindiging
 • Opzegging na eerste en tweede termijn (slecht huurderschap, dringend eigen gebruik, belangenafweging, nieuw aanbod, realisatie bestemming)
 • Verhuis- en herinrichtingskosten
 • Schadevergoeding
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: huurprijswijziging
 • Contractuele wijziging; indexering
 • Wettelijke wijziging; systematiek
  - momenten van wijziging
  - norm voor wijziging Art. 7:303 BW
  - benoeming deskundige Art. 7:304 BW
  - indeplaatsstelling (7:307 BW).

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur en huurprijswijziging... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 08-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur en huurprijswijziging... (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 08-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-Harm-Heynen.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel