Online basisopleiding personen- en familierecht 2021

PO punt(en): 20

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Op de hoogte blijven over Online basisopleiding personen- en familierecht 2021

Programma

IPR, echtscheiding gezag en omvang, alimentatie (onderdeel basisopleiding)

mr. Arlette van Maas- de Bie

woensdag 10-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Rechtsmacht echtscheiding
 • Gezag/omgang Rechtsmacht
 • Rechtsmacht alimentatie
 • Toepasselijk recht echtscheiding
 • Gezag/omgang toepasselijk recht
 • Toepasselijk recht alimentatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en pensioen (onderdeel basisopleiding)

mr. Arlette van Maas- de Bie

woensdag 10-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht
 • Overgangsrecht
 • EU verordening huwelijksvermogensstelsel
 • Haags huwelijksvermogensverdrag
 • Pensioen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht, hoor en wederhoor, het belanghebbendenbegrip, de proces... (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding en verzoekschrift
 • Familierechtelijke verzoekschriftprocedure
 • Relatieve bevoegdheid:
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Verplichte procesvertegenwoordiging

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht, hoor en wederhoor, het belanghebbendenbegrip, de proces... (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
  • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2013
 • Bijzondere curator
  • Annotatie: Hoge Raad 5 december 2014
 • Informele rechtsingang minderjarige
  • Annotatie: Hoge Raad 29 mei 2015
 • Procespositie jongmeerderjarige
 • Bewijsrecht
 • Grondslag rechterlijk oordeel
 • Stellen
 • Betwisten
 • Bewijslastverdeling
 • Stelplicht
 • Rechterlijk vermoeden
  • Annotatie: Rechtbank Zeeland - West-Brabant 11 april 2013
 • Deskundigenbericht
 • Contra -expertise
 • Het inzagerecht
 • Dank u voor uw aandacht!

sluiten -

meer info +

Processuele aspecten van nevenvoorzieningen en de voorlopige voorzieningen,... (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Rechtskarakter ouderschapsplan
 • Ouderschapsplan en art. 1:253a BW
 • Nevenvoorzieningen
 • Voorlopige voorzieningen
  • Geldigheidsduur
 • Voorlopige voorzieningen
  • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
  • Annoatie: Hoge Raad 31 augustus 2018
 • Mondelinge behandeling
 • Indienen van stukken
 • Wijziging verzoek

sluiten -

meer info +

Processuele aspecten van nevenvoorzieningen en de voorlopige voorzieningen,... (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hoger beroep
  • Tegenverzoek
 • Tussen - of eindbeschikking
  • Annotatie: Hoge Raad 1 september 2017
 • Appellabiliteit, echtscheiding
 • Omvang rechtsstrijd
  • Annotatie: Hoge Raad 21 februari 2020
 • Grievenstelsel
  • Terugwijzing
 • Devolutieve werking
  • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2011
  • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2012
 • Verbod van reformatio in peius
 • Procedure na verwijzing door HR

sluiten -

meer info +

Mediation en scheiding (onderdeel basisopleiding)

drs. Gerda de Boer

donderdag 18-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Echtscheiding
 • Impact partnerscheiding
 • Vechtscheiding
 • Complexe scheiding
 • Pré - scheidingsfactoren
 • Scheidingsfactoren
 • Conflictfactoren
 • Gevolgen van conflictueuze scheiding
 • Beschermende factoren
 • Mediation is een procedure
 • Stijlen van mediation
 • Beperkingen van mediation
 • Bemiddeling of mediation
 • Taken mediator

sluiten -

meer info +

Mediation | familiemediation, ouderschap na scheiding en de positie van het... (onderdeel basisopleiding)

drs. Gerda de Boer

donderdag 18-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Familiemediation
 • Strategie Mediation bij scheiding
  • Transparante positionering
 • Ouderschapsplan na scheiding
 • Gevolgen voor ouders
 • Modererende factoren
 • Positie kind in procedure ouders
  • Condities voor optimale ontwikkeling van kinderen
 • Advocaat - Mediator
 • Wilsbekwaamheid
 • Belang van een kindergesprek

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 22-02-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Waar moet ik (met name) zijn?
 • Huwelijk , g.p. en informeel samenleven zoek de verschillen
 • De algemene bepalingen Titel 6: algemene bepalingen
 • Gemeenschap
 • Algehele gemeenschap (‘oud’)
 • De ‘nieuwe’ beperkte(re) gemeenschap

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 22-02-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Zaaksvervanging op z’n Gronings
 • Art. 1:95a BW
 • Bestuur huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
 • Bestuur eenvoudige gemeenschap
 • Aansprakelijkhied - verhaalbaarheid en draagplicht
 • Art. 1:88 BW

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 22-02-2021 | 13:00 uur - 14:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overgangsrecht
 • Zaaksvervanging op z’n Gronings
 • Vergoedingsrechten
 • Huwelijkse voorwaarden

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 4 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 22-02-2021 | 14:15 uur - 15:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Koude uitsluiting
 • Einde huwelijk - scheiding
 • Scheiding - gemeenschap/verdeling
 • Scheiding - ontbinding huw. gemeenschap – verdeling

sluiten -

meer info +

Convenanten | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

donderdag 25-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Totstandkoming
 • Dwingend recht en regelend recht
 • Convenant vs Vaststellingsovereenkomst

sluiten -

meer info +

Convenanten | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

donderdag 25-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Structuur en formulering
 • Uitleg
 • Ontbinding c.q. vernietiging Wilsgebreken

sluiten -

meer info +

Afstamming, adoptie en gezagsrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 01-03-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gezag algemeen
  • Algemeen
  • Huwelijk
  • Ongehuwd
  • Ouder en niet -ouder
 • Twee wetsvoorstellen
 • Overlijden ouder
 • Voogdij

sluiten -

meer info +

Afstamming,adoptie en gezagsrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Frank Hoens

maandag 01-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vormen van ouderschap
 • Geboorte
 • Aantasten ouderschap

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wettelijke onderhoudsverplichtingen
 • Rapport Alimentatienormen Expertgroep Alimentatienormen
 • WODC Onderzoek “Alimentatie van nu”
 • Kinderalimentatie
  • Behoefte
 • NBI netto -besteedbaar inkomen
 • Niet in gezinsverband samengeleefd
 • Jong - meerderjarigen
 • Matiging

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Draagkracht kinderalimentatie
 • Draagkracht
 • Zorgkorting
 • Kinderalimentatie voor de niet -verzorgende ouder
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Kindgebondenbudget
 • Wettelijke indexering
 • Niet - wijzigingsbeding

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Partneralimentatie
 • Behoeftigheid
 • Behoefte
 • Draagkracht
 • Netto besteedbaar inkomen
 • Duur van de alimentatie
 • Verlenging van de termijn
 • Samenwonen
 • Restrictieve uitleg

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 4 (onderdeel basisopleiding)

mr. Magali van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procedure vaststelling of wijziging
 • Procespartijen
 • Wijzigingsverzoeken
 • Rapport Alimentatienormen
 • Bewust afwijken wettelijke maatstave
 • Vermindering van inkomen
 • Limitering
 • Grievend gedrag

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-Gerda-de-Boer.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
mr-Frank-Hoens.jpg
mr. Frank Hoens

docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Arlette van Maas- de Bie

advocaat Van Maas-de Bie advocatuur, mediation en coaching

Bekijk profiel
mr.-Magali-van-Maanen-D01-IMG_1831.jpg
mr. Magali van Maanen

advocaat en partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Recensies