Online basisopleiding personen- en familierecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 10-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

woensdag 10-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Aanmelden

Programma

IPR, echtscheiding gezag en omvang, alimentatie (onderdeel basisopleiding)

mr. A.R. van Maas de Bie

woensdag 10-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Rechtsmacht echtscheiding
 • Gezag/omgang Rechtsmacht
 • Rechtsmacht alimentatie
 • Toepasselijk recht echtscheiding
 • Gezag/omgang toepasselijk recht
 • Toepasselijk recht alimentatie

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en pensioen (onderdeel basisopleiding)

mr. A.R. van Maas de Bie

woensdag 10-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht
 • Overgangsrecht
 • EU verordening huwelijksvermogensstelsel
 • Haags huwelijksvermogensverdrag
 • Pensioen

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht, hoor en wederhoor, het belanghebbendenbegrip, de proces… (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding en verzoekschrift
 • Familierechtelijke verzoekschriftprocedure
 • Relatieve bevoegdheid:
 • Verzoeker, belanghebbende, informant

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht, hoor en wederhoor, het belanghebbendenbegrip, de proces… (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
  • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2013
 • Bijzondere curator
  • Annotatie: Hoge Raad 5 december 2014
 • Informele rechtsingang minderjarige
  • Annotatie: Hoge Raad 29 mei 2015
 • Procespositie jongmeerderjarige
 • Bewijsrecht
 • Grondslag rechterlijk oordeel
 • Stellen
 • Betwisten
 • Bewijslastverdeling
 • Stelplicht
 • Rechterlijk vermoeden
  • Annotatie: Rechtbank Zeeland - West-Brabant 11 april 2013
 • Deskundigenbericht
 • Contra -expertise
 • Het inzagerecht

sluiten -

meer info +

Processuele aspecten van nevenvoorzieningen en de voorlopige voorzieningen,… (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Rechtskarakter ouderschapsplan
 • Ouderschapsplan en art. 1:253a BW
 • Nevenvoorzieningen
 • Voorlopige voorzieningen
  • Geldigheidsduur
 • Voorlopige voorzieningen
  • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
  • Annoatie: Hoge Raad 31 augustus 2018
 • Mondelinge behandeling
 • Indienen van stukken
 • Wijziging verzoek

sluiten -

meer info +

Processuele aspecten van nevenvoorzieningen en de voorlopige voorzieningen,… (onderdeel basisopleiding)

mr. Toine de Bie

dinsdag 16-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Hoger beroep
  • Tegenverzoek
 • Tussen - of eindbeschikking
  • Annotatie: Hoge Raad 1 september 2017
 • Appellabiliteit, echtscheiding
 • Omvang rechtsstrijd
  • Annotatie: Hoge Raad 21 februari 2020
 • Grievenstelsel
  • Terugwijzing
 • Devolutieve werking
  • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2011
  • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2012
 • Verbod van reformatio in peius
 • Procedure na verwijzing door HR

sluiten -

meer info +

Mediation | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

drs. Gerda de Boer

donderdag 18-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Echtscheiding
 • Impact partnerscheiding
 • Vechtscheiding
 • Complexe scheiding
 • Pré - scheidingsfactoren
 • Scheidingsfactoren
 • Conflictfactoren
 • Gevolgen van conflictueuze scheiding
 • Beschermende factoren
 • Mediation is een procedure
 • Stijlen van mediation
 • Beperkingen van mediation
 • Bemiddeling of mediation
 • Taken mediator

sluiten -

meer info +

Mediation | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

drs. Gerda de Boer

donderdag 18-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Familiemediation
 • Strategie Mediation bij scheiding
  • Transparante positionering
 • Ouderschapsplan na scheiding
 • Gevolgen voor ouders
 • Modererende factoren
 • Positie kind in procedure ouders
  • Condities voor optimale ontwikkeling van kinderen
 • Advocaat - Mediator
 • Wilsbekwaamheid
 • Belang van een kindergesprek

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 22-02-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

 • Waar moet ik (met name) zijn?
 • Huwelijk , g.p. en informeel samenleven zoek de verschillen
 • De algemene bepalingen Titel 6: algemene bepalingen
 • Gemeenschap
 • Algehele gemeenschap (‘oud’)
 • De ‘nieuwe’ beperkte(re) gemeenschap

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 22-02-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Eigen werkplek

 • Zaaksvervanging op z’n Gronings
 • Art. 1:95a BW
 • Bestuur huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
 • Bestuur eenvoudige gemeenschap
 • Aansprakelijkhied - verhaalbaarheid en draagplicht
 • Art. 1:88 BW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 22-02-2021 | 13:00 uur - 14:00 uur

Eigen werkplek

 • Overgangsrecht
 • Zaaksvervanging op z’n Gronings
 • Vergoedingsrechten
 • Huwelijkse voorwaarden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht | deel 4 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 22-02-2021 | 14:15 uur - 15:15 uur

Eigen werkplek

 • Koude uitsluiting
 • Einde huwelijk - scheiding
 • Scheiding - gemeenschap/verdeling
 • Scheiding - ontbinding huw. gemeenschap – verdeling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Convenanten | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

donderdag 25-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

 • Totstandkoming
 • Dwingend recht en regelend recht

sluiten -

meer info +

Convenanten | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

donderdag 25-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Structuur en formulering
 • Uitleg

sluiten -

meer info +

Afstamming, adoptie en gezagsrecht | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 01-03-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

Eigen werkplek

 • Gezag algemeen
  • Algemeen
  • Huwelijk
  • Ongehuwd
  • Ouder en niet -ouder
 • Twee wetsvoorstellen
 • Overlijden ouder

sluiten -

meer info +

Afstamming,adoptie en gezagsrecht | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. F.M.H. Hoens

maandag 01-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Vormen van ouderschap
 • Geboorte
 • Erkenning
 • Gerechtelijke vaststelling
 • Adoptie

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • Wettelijke onderhoudsverplichtingen
 • Rapport Alimentatienormen Expertgroep Alimentatienormen
 • WODC Onderzoek “Alimentatie van nu”
 • Kinderalimentatie
  • Behoefte
 • NBI netto -besteedbaar inkomen
 • Niet in gezinsverband samengeleefd
 • Jong - meerderjarigen
 • Matiging

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

 • Draagkracht kinderalimentatie
 • Draagkracht
 • Zorgkorting
 • Kinderalimentatie voor de niet -verzorgende ouder
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Kindgebondenbudget
 • Wettelijke indexering
 • Niet - wijzigingsbeding

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 3 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

 • Partneralimentatie
 • Behoeftigheid
 • Behoefte
 • Draagkracht
 • Netto besteedbaar inkomen
 • Duur van de alimentatie
 • Verlenging van de termijn
 • Samenwonen
 • Restrictieve uitleg

sluiten -

meer info +

Alimentatie | deel 4 (onderdeel basisopleiding)

mr. M. van Maanen

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

 • Procedure vaststelling of wijziging
 • Procespartijen
 • Wijzigingsverzoeken
 • Rapport Alimentatienormen
 • Bewust afwijken wettelijke maatstave
 • Vermindering van inkomen
 • Limitering
 • Grievend gedrag

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-Gerda-de-Boer.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
mr.-F.M.H.-Hoens-image.jpg
mr. F.M.H. Hoens

docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

Bekijk profiel
mr.-A.R.-van-Maas-de-Bie-image.jpg
mr. A.R. van Maas de Bie

advocaat van Maas de Bie, Advocatuur, Mediation en Coaching

Bekijk profiel
raf3-v2.png
mr. M. van Maanen

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Recensies