WHOA | 2024 Medezeggenschap Aansprakelijkheid na oplevering en CAR | 2024 Actualiteiten sportrecht | 2024 | najaar Bekijk alles
Online basisopleiding personen- en familierecht 2021

Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Rechtsmacht echtscheiding
 • Gezag/omgang Rechtsmacht
 • Rechtsmacht alimentatie
 • Toepasselijk recht echtscheiding
 • Gezag/omgang toepasselijk recht
 • Toepasselijk recht alimentatie
 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht
 • Overgangsrecht
 • EU verordening huwelijksvermogensstelsel
 • Haags huwelijksvermogensverdrag
 • Pensioen
 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding en verzoekschrift
 • Familierechtelijke verzoekschriftprocedure
 • Relatieve bevoegdheid:
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Informele rechtsingang minderjarige
 • Procespositie jongmeerderjarige
 • Bewijsrecht
 • Grondslag rechterlijk oordeel
 • Stellen
 • Betwisten
 • Bewijslastverdeling
 • Stelplicht
 • Rechterlijk vermoeden
 • Deskundigenbericht
 • Contra -expertise
 • Het inzagerecht
 • Dank u voor uw aandacht!
 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Rechtskarakter ouderschapsplan
 • Ouderschapsplan en art. 1:253a BW
 • Nevenvoorzieningen
 • Voorlopige voorzieningen
 • Mondelinge behandeling
 • Indienen van stukken
 • Wijziging verzoek
 • Hoger beroep
 • Tussen - of eindbeschikking
 • Appellabiliteit, echtscheiding
 • Omvang rechtsstrijd
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Verbod van reformatio in peius
 • Procedure na verwijzing door HR
 • Vormen van ouderschap
 • Geboorte
 • Aantasten ouderschap
 • Gezag algemeen
 • Twee wetsvoorstellen
 • Overlijden ouder
 • Voogdij
 • Totstandkoming
 • Dwingend recht en regelend recht
 • Convenant vs Vaststellingsovereenkomst
 • Structuur en formulering
 • Uitleg
 • Ontbinding c.q. vernietiging Wilsgebreken
 • Wettelijke onderhoudsverplichtingen
 • Rapport Alimentatienormen Expertgroep Alimentatienormen
 • WODC Onderzoek “Alimentatie van nu”
 • Kinderalimentatie
 • NBI netto -besteedbaar inkomen
 • Niet in gezinsverband samengeleefd
 • Jong - meerderjarigen
 • Matiging
 • Draagkracht kinderalimentatie
 • Draagkracht
 • Zorgkorting
 • Kinderalimentatie voor de niet -verzorgende ouder
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Kindgebondenbudget
 • Wettelijke indexering
 • Niet - wijzigingsbeding
 • Partneralimentatie
 • Behoeftigheid
 • Behoefte
 • Netto besteedbaar inkomen
 • Duur van de alimentatie
 • Verlenging van de termijn
 • Samenwonen
 • Restrictieve uitleg
 • Procedure vaststelling of wijziging
 • Procespartijen
 • Wijzigingsverzoeken
 • Rapport Alimentatienormen
 • Bewust afwijken wettelijke maatstave
 • Vermindering van inkomen
 • Limitering
 • Grievend gedrag
 • Echtscheiding
 • Impact partnerscheiding
 • Vechtscheiding
 • Complexe scheiding
 • Pré - scheidingsfactoren
 • Scheidingsfactoren
 • Conflictfactoren
 • Gevolgen van conflictueuze scheiding
 • Beschermende factoren
 • Mediation is een procedure
 • Stijlen van mediation
 • Beperkingen van mediation
 • Bemiddeling of mediation
 • Taken mediator
 • Familiemediation
 • Strategie Mediation bij scheiding
 • Ouderschapsplan na scheiding
 • Gevolgen voor ouders
 • Modererende factoren
 • Positie kind in procedure ouders
 • Advocaat - Mediator
 • Wilsbekwaamheid
 • Belang van een kindergesprek
 • Waar moet ik (met name) zijn?
 • Huwelijk , g.p. en informeel samenleven zoek de verschillen
 • De algemene bepalingen Titel 6: algemene bepalingen
 • Gemeenschap
 • Algehele gemeenschap (‘oud’)
 • De ‘nieuwe’ beperkte(re) gemeenschap
 • Zaaksvervanging op z’n Gronings
 • Art. 1:95a BW
 • Bestuur huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
 • Bestuur eenvoudige gemeenschap
 • Aansprakelijkhied - verhaalbaarheid en draagplicht
 • Art. 1:88 BW
 • Overgangsrecht
 • Vergoedingsrechten
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Koude uitsluiting
 • Einde huwelijk - scheiding
 • Scheiding - gemeenschap/verdeling
 • Scheiding - ontbinding huw. gemeenschap – verdeling
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator