Online cursus aandeelhoudersovereenkomsten

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Overeenkomsten tussen aandeelhouders komen in besloten samenwerkingsverbanden veelvuldig voor. De verhouding tussen de vennootschapsrechtelijke en verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen van aandeelhouders leidt vaak tot vragen en tot geschillen. In deze cursus wordt het fenomeen aandeelhoudersovereenkomst in de BV aan de hand van casusposities diepgaand belicht. Actuele ontwikkelingen in literatuur en jurisprudentie komen aan de orde.

Na de cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachts- en knelpunten bij aandeelhoudersovereenkomsten in besloten samenwerkingen. Vanuit het gezichtspunt van de meerderheids-, minderheidsaandeelhouder en de vennootschap krijgt u handreikingen voor de advisering van uw cliënten.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

 

Onderwerpen

 • De voor- en nadelen van het vastleggen van verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard in de statuten van een BV of in een aandeelhoudersovereenkomst
 • De vennootschappelijke doorwerking van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Corporate Governance (verhouding bestuur, RvC en algemene vergadering)
 • Besluitvorming
 • Dead lock
 • Dividendbeleid
 • Informatievoorziening
 • Geschillenbeslechting
Aanmelden

Programma

Online cursus Aandeelhoudersovereenkomsten | deel 1 (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf

dinsdag 30-03-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Art. 2:192 BW
 • Art. 192 en incorporation byreference
 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Verhouding statuten en aandeelhoudersovereenkomst

sluiten -

meer info +

Online cursus Aandeelhoudersovereenkomsten | deel 2 (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf

dinsdag 30-03-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verhouding statuten en aandeelhoudersovereenkomst
 • Bestuur
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 16 januari 2014 | Kekk/Delfino | Vennootschapsrechtelijke werking van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bestuursbesluiten
 • Business Plan en Budget
 • Financiering van de vennootschap
 • Informatieverstrekking aan aandeelhouders
 • Winst en uitkeringen (dividendbeleid)
 • Non concurrentie 3
 • Lock up
 • Exit
 • Dragalong & tag along
 • Volmacht
 • Bezwaring aandelen
 • Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst
 • Geschillenregeling
 • Doorwerking
 • Annotatie: Hof Amsterdam 20 mei 1999 | Cromwilld/Versatel | minderheidsaandeelhouder met bijzondere aanspraken
 • Annotatie: Rechtbank `s-Gravenhage 1 augustus 2012 | Vanka-Kawat | Vennootschapsrechtelijke werking van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 27 januari 2016 | Bedoeling statuten
  • Varianten
  • Flex - BV
 • Verhoudingin het aandelenkapitaal en bestuurders
 • Annotatie: Hoge Raad 4 april 2014 | Roovers/Cancun Holding | Vennootscchappelijk belang

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie