Online cursus: Civiel bewijsrecht | De stand van zaken

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Het civiele bewijsrecht geldt als notoir lastig, en maakt niet zelden het verschil uit tussen het winnen of verliezen van de procedure. Bekende kwesties als stelplicht en bewijslast-verdeling, (verzwaarde) motiveringsplicht, feitelijke- en jurisprudentiële vermoedens, de zgn. 'omkeringsregel', de bewijskracht van schriftelijk bewijs (en het tegen akte-bewijs te leveren tegenbewijs), bewijsaanbod en bewijswaardering zorgen voor een niet-aflatende stroom van jurisprudentie.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Aanmelden

Programma

Civiel bewijsrecht | Civiel bewijsrecht | Motivering verwijzingshof | Onmid... (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

donderdag 02-12-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • `Voorproef' en `decor'
 • Recht is ordening
 • Motivering verwijzingshof
 • Bewijsrecht anno nu
 • Tegenstrijdige trends anno nu
 • Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Aanwijs - en waarheidsplicht
 • Een (voorlopig) oordeel ter zitting
 • Exit lijdelijkheid
 • Schuivende panelen
 • Regie
 • Onderscheid stel - en bewijsfase
 • Stelplicht als ‘rolverdeling’
 • Bewijslastverdeling
 • De omvang van het bewijsrisico

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Verdeling van het bewijsrisico | Bewijzen als normatie... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De omvang van het bewijsrisico
 • Bewijzen als normatieve activiteit
 • Verdeling van het bewijsrisico
 • Bewijsrisico en tegenbewijs

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Bewijsaanbod | Grenzen aan bewijslevering | Moderniser... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verweer
 • Overzicht uitspraken: Bewijsaanbod
 • Overzicht uitspraken: Grenzen aan bewijslevering
 • Modernisering Bewijsrecht

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Modernisering Bewijsrecht | Bewijswaardering | Akte – ... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Modernisering Bewijsrecht
 • Bewijswaardering
 • Akte - bewijs
 • Overzicht uitspraken: Uitleg-problematiek
 • Kwijting en kwijtschelding

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Jurisprudentie