Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus: Civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht

Webinar

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3. De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9).

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.
Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.
De rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede actuele jurisprudentie maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

In deze cursusdag willen wij ingaan op de positie van jongeren in het civiele jeugdrecht en in het jeugdstrafrecht.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Onderwerpen

 • Problemen in de (jeugd)zorg
 • Drang/preventieve jeugdhulp
 • Overzicht uitspraken: Ots vereisten
 • Overzicht uitspraken: Belanghebbende
 • Overzicht uitspraken: Schriftelijke aanwijzing
 • Overzicht uitspraken: Uithuisplaatsing
 • Overzicht uitspraken: Gesloten jeugdhulp
 • Voorwaardelijke machtiging
 • Overzicht uitspraken: Medisch handelen
 • Overzicht uitspraken: Contact
 • Gezag zonder uitoefening
 • Overzicht uitspraken: Pleegouders
 • Overzicht uitspraken: Gezagsbeëindiging
 • Overzicht uitspraken: Perspectiefbesluit
 • Overzicht uitspraken: Procesrecht
 • Overzicht uitspraken: Bijzondere curator
 • Participatie kinderen
 • Onderzoek
 • Statusvoorlichting
 • Overzicht uitspraken: Varia
 • Uitgangspunten jeugdstrafrecht
 • Voorgeleiding en/of zitting
 • Ketenpartners/procespartijen
 • Straffen en maatregelen
 • Overzicht uitspraken: Straffen en maatregelen
 • Taakstraf
 • Jurisprudentie diversen
 • Overzicht uitspraken: Procesrecht en executie
 • Verschil Justitiële Jeugdinrichting en Penitentiaire inrichting
 • Wet USB
Spreker(s)

mr. Jetty Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland voorzitter expertgroep jeugdrechters