Online cursus de bijzondere curator in het familierecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Sinds het rapport (‘De bijzonder curator, een lot uit de loterij?’) van de Kinderombudsman in 2012, is de ‘Bijzondere Curator’ meer en meer in de spotlights komen te staan, niet alleen in de literatuur, maar ook in de rechtspraak. De stichting Bijzondere Curator Nederland is opgericht,  bij de Raad voor Rechtsbijstand is de ‘Bijzondere Curator’ inmiddels een specialisatie en de eerste examens om ingeschreven te kunnen blijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, zijn in 2020 afgenomen.  

Onderwerpen

 • Literatuur / scripties / boeken / pilots
 • Rapporten
 • LOVF werkproces, leidraad en richtlijn; meldcode huiselijk geweld; site rechtspraak
 • Wettekst (BW, IVRK)
 • Lijsten rechtbank; inschrijving RvR; examen BCN; opleiding
 • Bijzondere curator versus advocaat; eigen rechtsingang; soorten bijzondere curator
 • Taak; persoon
 • Welke kwesties?
 • Benoeming; aanpak
 • Financiering
 • Jurisprudentie
 • DNA
 • Casuistiek / processuele ‘bijzonderheden’
 • Tuchtrecht

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

De bijzondere curator in het familierecht | deel 1 (webinar)

mr. Leo Hendriks

woensdag 14-04-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • -Formele en informele rechtsingang (en) minderjarige , mr. P.A.J.Th . Va n Teeffelen , EB afl. 7/8 - juli/augustus 2013- Benoeming van een bijzonder curator, EB afl. 9 – september 2013- Art. 1:250 BW, de bijzonderecurator, in het belangvan vechtscheidin
 • Rapporten: De bijzondere curator
 • Werkproces
 • Inschrijving RvR
 • Bijzondere curator versus …; soorten bijzondere curator
 • Overzicht uitspraken: Taak persoon
 • Conflicten over verzorging en opvoeding
 • benoeming en aanpak
 • Overzicht uitspraken: Financiering
 • Overzicht uitspraken: Een overview
 • Overzicht uitspraken: Verzoeker

sluiten -

meer info +

De bijzondere curator in het familierecht | deel 2 (webinar)

mr. Leo Hendriks

woensdag 14-04-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Verzoeker
 • Overzicht uitspraken: Belanghebbende
 • Overzicht uitspraken: Persoon
 • Overzicht uitspraken: Bemiddelend
 • Overzicht uitspraken: Opdracht
 • Overzicht uitspraken: Niet-ontvankelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Toewijzing
 • Overzicht uitspraken: Afwijzing
 • Overzicht uitspraken: Twee bijzondere curatoren
 • Vervanging
 • Ontslag
 • Overzicht uitspraken: DNA
 • Overzicht uitspraken: Processuele bijzonderheden
 • Overzicht uitspraken: Tuchtrecht

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-leo-Hendriks-6314.jpg
mr. Leo Hendriks

advocaat Hoven en Selbach Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie