Online cursus: Effectief contracteren

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 20-12-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

maandag 20-12-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk!

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Aanmelden

Programma

Effectief contracteren | deel 1 (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

maandag 20-12-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Valkuilen
 • Kostenbeding rechtsbijstand:
 • Stel dat de vordering van C op Awordt gehonoreerd (ondeugdelijke machine) . A wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding (6:74 jo6:95 BW) en de door C gemaakte proceskosten. ( 237 Rv Liquidatietarief) A wenst zijn schade te verhalen op B (de

sluiten -

meer info +

Effectief contracteren | deel 2 (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

maandag 20-12-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Partijen en derden
 • Wie is contractspartij
 • Contractuele voorziening
 • Kettingbeding
 • Derdenbeding
 • Aansprakelijkheid jegens derden
 • Kwalitatieve verplichting

sluiten -

meer info +

Effectief contracteren | deel 3 (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

maandag 20-12-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Boetebeding
 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Bewijslast
 • 4.2.2 De klachten falen. De regels die door het onderdeel worden voorgesteld, vinden in hun algemeenheid geen steun in het recht. Bij de uitleg van overeenkomsten geldt immers dat, ook indien groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van gekoze

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel

Jurisprudentie