Online cursus effectief contracteren

PO punt(en): 4

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk!

Onderwerpen

  • Voorbehouden
  • Opschortende- en ontbindende voorwaarden
  • Boetebedingen
  • Derdebedingen

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven over Online cursus effectief contracteren

Programma

Effectief contracteren | deel 1 (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 22-04-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Effectief contracteren | deel 2 (webinar)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 22-04-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Spreker(s)

hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel