Online cursus huurrecht en corona

PO punt(en): 4

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

De corona-crisis heeft een enorme invloed op het maatschappelijke leven en op de economie. Dat vertaalt zich ook in de huurrelaties van bedrijfsruimte en woonruimte. Vooral bij huur van bedrijfsruimte komen veel vragen op over huurprijsvermindering bij (gedwongen en vrijwillige) bedrijfssluiting, over de plicht tot exploitatie, over voortzetting of beëindiging van huurcontracten en over aanverwante kwesties. Veel geschillen worden door middel van schikkingen opgelost, andere leiden tot rechtszaken. Tot en met januari 2021 zijn 54 uitspraken in kort geding en 9 bodemvonnissen gepubliceerd.

De docenten bespreken de thema’s tegen de achtergronden van het verloop van de coronacrisis sinds maart 2020 en van de diverse steunmaatregelen. Zij verwijzen naar de vindplaatsen van de literatuur en de rechtspraak en geven lijnen voor de oplossing van geschillen. Er is veel ruimte voor discussie en vragen.

Onderwerpen

Belangrijke verbintenisrechtelijke onderwerpen:

 • Overmacht ex art. 6:75 BW
 • Gebrekenregeling ex art. 7:204-210 BW
 • Onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW
 • Wanprestatie ex art. 6:265 BW

Subthema’s zijn onder meer:

 • De uitgangspunten voor de risicoverdeling tussen verhuurder en huurder
 • De uitgangspunten voor de verdeling van het nadeel
 • Contractuele exoneraties
 • Onderhandelingsplicht tussen partijen
 • Stelplicht en bewijslast
 • Procedurele aspecten
 • Omzethuren
 • Verschillen tussen woon- en bedrijfsruimte

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Programma

Huurrecht en corona | deel 1 (webinar)

mr. Frank van der Hoek | mr. Jan Heikens

donderdag 08-04-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Rechtsontwikkeling
 • Faillissement en huur
 • Overzicht uitspraken: Overmacht
 • Gebreken
 • Overzicht uitspraken: Gebreken
 • Exoneratie
 • Overzicht uitspraken: Exoneratie
 • Onvoorziene omstandigheden

sluiten -

meer info +

Huurrecht en corona | deel 2 (webinar)

mr. Frank van der Hoek | mr. Jan Heikens

donderdag 08-04-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Onvoorziene omstandigheden
 • Overzicht uitspraken: Onvoorziene omstandigheden
 • Overzicht uitspraken: Stelplicht en onderbouwing financieel nadeel
 • Overzicht uitspraken: Verdeling nadeel
 • Overzicht uitspraken: Berekening korting
 • Woonruimte
 • Overzicht uitspraken: Woonruimte

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Jan-Heikens.jpg
mr. Jan Heikens

advocaat Zypp Advocaten, raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
mr.-Frank-van-der-Hoek-.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Jurisprudentie