Online cursus nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht: de EU-Verordening huwelijksvermogens-stelsels

PO punt(en): 6

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vanaf 29 januari 2019 dient de Verordening huwelijksvermogensstelsels te worden toegepast. Advocaten in de familierechtpraktijk kunnen niet om deze nieuwe verordening heen. Is de Nederlandse rechter nog wel altijd internationaal bevoegd om de verdeling te gelasten? Welk recht is op de verdeling van toepassing? En onder welke voorwaarden is het toepasselijke huwelijksvermogensrecht nog aan (automatische) wijziging onderhevig? Op deze en andere vragen wordt tijdens de cursus antwoord gegeven.

Niet alleen de inhoud van de verordening zelf (rechtsmacht, toepasselijke recht en erkenning en tenuitvoerlegging) wordt uiteengezet, maar ook de verhouding ten opzichte van de bestaande regels van internationaal huwelijksvermogensrecht komt uitgebreid aan bod.

Onderwerpen

  • Wat regelt de Huwelijksvermogensrechtverordening precies?
  • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter
  • Conflictregelkalender (overgangsrecht)
  • Rechtskeuze en objectieve verwijzingsregeling
  • Vormvereisten voor rechtskeuze en huwelijkse voorwaarden
  • Derdenwerking en derdenbescherming
  • Erkenning van buitenlandse beslissingen en authentieke akten in Nederland
  • Nederlandse Uitvoeringswet (o.a. aanpassingen Boek 10 BW en art. 1:88 B

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Programma

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht: de EU-Verordening huwelijksvermogens-ste... (webinar)

prof. mr. Fatih Ibili | mr. dr. Jan-Ger Knot

vrijdag 16-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht: de EU-Verordening huwelijksvermogens-ste... (webinar)

prof. mr. Fatih Ibili | mr. dr. Jan-Ger Knot

vrijdag 16-04-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht: de EU-Verordening huwelijksvermogens-ste... (webinar)

prof. mr. Fatih Ibili | mr. dr. Jan-Ger Knot

vrijdag 16-04-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
prof. mr. Fatih Ibili

raadsheer Gerechtshof Den Haag, hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
Jan-Ger-Knot-doek.jpg
mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel