Online cursus verdieping bewijsrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

De rechter heeft de regie en rechterlijke activiteit is tot norm verheven. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken. In deze interactieve bijeenkomst zal, mede aan de hand van jurisprudentie, worden besproken wat de rechter van de advocaat mag verwachten, hoe de regie van de rechter tot uitdrukking kan komen voorafgaand aan en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot zijn beoordeling komt.

Omtrent het bewijsrecht zal de meest actuele jurisprudentie worden besproken..

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Bewijsrecht | deel 1 (webinar)

prof. mr. Daan Asser

donderdag 17-06-2021 | 09:30 uur - 11:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Modernisering bewijsrecht

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | deel 2 (webinar)

prof. mr. Daan Asser

donderdag 17-06-2021 | 11:45 uur - 13:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Verdeling van het bewijsrisico –bewijzen is (ook) een normatieve bezigheid
  • Verdeling van het bewijsrisico
  • Overzicht uitspraken: Omvang van het bewijsrisico
  • Bewijsrisico en tegenbewijs
  • Getuigen en deskundigen: verschil?
  • Bewijs en vertrouwelijkheid

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Jurisprudentie