Online cursus: Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht

PO punt(en): 8

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

De actualiteiten van twee onderdelen, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht, zullen uitgebreid worden besproken door twee ervaren docenten uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Op de hoogte blijven over Online cursus: Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht

Programma

Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

donderdag 02-12-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Totstandkoming en uitleg overeenkomst
 • HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034
 • Nakomen / niet-nakomen / remedies
 • Remedies tegen niet-nakoming
 • HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2003
 • HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1666
 • HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1844 en 1855
 • HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082
 • HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090
 • Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming
 • Verzuim zonder ingebrekestelling
 • HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581
 • HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141
 • HR 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:531
 • HR 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1954

sluiten -

meer info +

Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

donderdag 02-12-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Klachtplicht
 • Kan koper zijn klachtplicht omzeilen?
 • Wilsgebreken
 • HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717
 • HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046
 • HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499
 • HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1500
 • HR 5 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910
 • HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213
 • HR 5 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:177
 • Beëindiging van duurovereenkomsten
 • Opzegging van duurovereenkomsten
 • HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:446
 • HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153
 • HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603
 • HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:274
 • HR 18 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:38

sluiten -

meer info +

Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht | deel 3 (webinar)

prof. mr. Anne Keirse

donderdag 02-12-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Productaansprakelijkheid
 • WAMCA
 • Immateriële schadevergoeding
 • Smartengeld

sluiten -

meer info +

Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht | deel 4 (webinar)

prof. mr. Anne Keirse

donderdag 02-12-2021 | 16:15 uur - 18:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Immateriële schadevergoeding
 • Wet vergoeding affectieschade
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Verlies van een kans
 • Overzicht uitspraken: Normschending
 • Beroepsfout advocaat
 • Omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Onrechtmatige overheidsdaad
 • Verjaring
 • Buiten-contractuele beroepsaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie