Online cursus verdieping procedure eerste aanleg

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

De rechter heeft de regie en rechterlijke activiteit is tot norm verheven. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken. In deze interactieve bijeenkomst zal, mede aan de hand van jurisprudentie, worden besproken wat de rechter van de advocaat mag verwachten, hoe de regie van de rechter tot uitdrukking kan komen voorafgaand aan en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot zijn beoordeling komt.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Procedure eerste aanleg | deel 1 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

donderdag 17-06-2021 | 14:15 uur - 16:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voortschrijdend procesrecht
 • Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak
 • Huis van het recht (Heerlen)
 • Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging
 • Doel klassieke procedure
 • Digitaliseringsambitie: project DT
 • Landelijk Procesreglement
 • Informatieplicht: art. 21 (lid 1) Rv
 • Waarheidsplicht: art. 21 (lid 1) Rv
 • Preprocessueel: art. 21 lid 2 Rv
 • Indienen producties
 • Overzicht uitspraken: Wegwijsplicht
 • Rechtsgevolg en stelplicht
 • Omvang stelplicht
 • Opmaat: rechtsfeiten art. 24 Rv
 • Sluitstuk: feiten art. 149 Rv
 • Rechtsgronden: art. 25 Rv

sluiten -

meer info +

Procedure eerste aanleg | deel 2 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

donderdag 17-06-2021 | 16:30 uur - 18:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Comparitie Rv
 • Mondelinge behandeling
 • Vonnis met zittingsagenda
 • Aanwezigheid pp Art. 87 lid 5 Rv
 • Indienen producties
 • Termijn indienen
 • Verklaring partij (art. 88)
 • Proces - verbaal: algemeen
 • Recht op indienen ‘pleitnota’
 • Schikking
 • Mondelinge uitspraak
 • Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Taak rechter vóór en ter zitting

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Jurisprudentie