Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht
Onderwerpen

 • Doeleinden
 • Enquêtebevoegdheid
 • Onmiddellijke voorzieningen
 • Wanbeleid en eindvoorzieningen
 • OK-functionarissen
 • ESG Litigation bij de OK
 • Financieringen
 • 403-verklaring
 • Reikwijdte inhoudelijk
 • Reikwijdte temporeel
 • Einde aansprakelijkheid
 • Doorbraak aansprakelijkheid op grond van artikel 2:11 BW
 • Directe aansprakelijkheid
 • Moeder als mede-beleidsbepaler
 • Vereenzelviging
 • Rechtsmacht
 • Uitkoop 2:92a/2:201a lid 1 BW
 • Uitkoop na openbaar bod
 • Vaststelling prijs
 • Verstek & verzet
 • Adviesprocedure
 • Fusie en overname
 • Wie moet advies vragen over welk besluit
 • Hoe toetst de rechter besluiten waartegen OR in beroep gaat
 • Rol procedures adviesrecht
 • Is een beëindigingsovereenkomst met bestuurder adviesplichtig
 • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
 • OR en Raad van Commissarissen
 • OR en Enquêterecht
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid
 • Kan de bestuurder een verwijt worden gemaakt?
 • Inhoudt vennootschapsbelang
 • Bewijsvermoedens art. 2:248 lid 2 BW
 • Benadeling schuldeiser
 • Wetenschap bestuurder
 • Wetenschap crediteur
 • Aansprakelijkheid van de moeder
 • Selectieve betaling
 • Executie niet-onherroepelijk vonnis
 • Elementen voor aansprakelijkheid bestuurder executant