Webinar

Opname juni 2022

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Als contact tussen een ouder of andere belanghebbende en een kind niet in het belang van het kind verloopt, kan deze persoon het contact met het kind tijdelijk worden ontzegd. Een verzoek de omgang te ontzeggen wordt voorgelegd aan de familierechter.

Onderwerpen

 • Procedure tot ontzeggen van de omgang
 • Maatstaven voor ontzeggen van de omgang zoals volgen uit internationale richtlijnen, rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad
 • Situaties in jurisprudentie van de Nederlandse familierechter die aanleiding zijn voor het ontzeggen van de omgang
Onderwerpen

 • Procedure
 • Zorgelijke signalen in opvoeding
 • Extreem (ex - )partnergeweld
 • Inhoudelijke beoordeling
 • Verslaving en psychische problematiek
 • Afwezige ouder
 • Mening van het kind
 • Behoefte kind en kindsignalen