Oplevering in de bouw

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Eén van de kernverplichtingen van de aannemer is om het werk op te leveren aan zijn opdrachtgever. Vanaf het moment van oplevering verschuiven veel risico’s van de aannemer naar de opdrachtgever. In dit webinar wordt stil gestaan bij de oplevering zoals die in het BW, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 geregeld is. Ook de invloed van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2022 in werking treedt komt aan de orde.

Aanmelden

Programma

Oplevering in de bouw | deel 1 (wordt op verzoek van de spreker verplaatst) (webinar)

mr. Erik Gierman

woensdag 13-04-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Oplevering in de bouw | deel 2 (wordt op verzoek van de spreker verplaatst) (webinar)

mr. Erik Gierman

woensdag 13-04-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr-Erik-Gierman-doek-1.jpg
mr. Erik Gierman

advocaat Severijn Hulshof advocaten

Bekijk profiel