Oxford: Verdieping arbeidsrecht

PO punt(en): 10

Locatie: Oxford

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wilt u 10 PO punten behalen, wilt u zich verdiepen in het arbeidsrecht en wilt u de bijzondere sfeer van Oxford beleven? Schrijft u zich dan snel in voordat deze cursus vol is. Het studeren in Oxford is een bijzondere ervaring in een bijzondere omgeving waar u verblijft in één van de originele studentenkamers. De eis van triple A grades en one A plus grade om te worden toegelaten tot de law school van Oxford University hanteren wij niet. Wij hanteren slechts de eis dat advocaten graag dit college willen volgen en deze ervaring willen meebeleven.
We volgen op twee dagen college van 08.00 uur tot 13.30 uur. Na de aansluitende lunch is men vrij om de bijzondere stad Oxford te bezichtigen en te ervaren.

De prijs van €899,- is inclusief:

 • 2 overnachtingen in een éénpersoonskamer in een college in Oxford inclusief ontbijt
 • 1 welkomstborrel
 • 2 lunches in Oxford
 • 1 buffet in Oxford
 • 1 gala diner in Oxford (Dresscode: Black Tie)
 • Digitale cursusdocumentatie
 • Handouts van de PowerPoint presentaties
 • 10 PO punten

U kunt zelf de vlucht naar Groot Brittannië boeken. Hierdoor kunt u besluiten eerder te vertrekken of langer te blijven in Oxford of Londen.

De cursus gaat definitief door!

Het programma is als volgt:

Donderdag 24 maart

19.00 – 19.30 borrel
19.30 – 21.30 buffet

Vrijdag 25 maart

07.30 - 08:00 ontbijt
08.00 - 10:30 college
10.30 - 10:45 pauze
10.45 - 13:30 college
13.30 lunch
14.00 bezoek rechtbank als er zittingen zijn (optie)
19.00 borrel
19.30 formeel 3 gangen diner (gala)

Zaterdag 26 maart

07.30 - 08:00 ontbijt
08.00 - 10:30 college
10.30 - 10:45 pauze
10.45 - 13:30 college
13.30 lunch

Let op: Als de cursus eenmaal definitief is gemaakt is uitschrijven helaas niet meer mogelijk!

Op de hoogte blijven over Oxford: Verdieping arbeidsrecht

Programma

Het ontslagrecht (klassikaal)

mr. Marije Schneider | mr. Wim Wetzels

vrijdag 25-03-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

Maart 2022

Oxford

Onderwerpen

Arbeidsprocesrecht bij de kantonrechter:

 • Wanneer dagvaarding / verzoekschrift?
  - art. 7:686 BW  - HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021;424 en 425
  - art. 7:686a lid 3 ‘daarmee samenhangende vorderingen o.a. procedure ex art. 7: 658 BW - HR 18 juni 2021,  ECLI:NL:HR:2021:944
 • Vervaltermijnen
  - Algemene Termijnenwet niet van toepassing sinds 1 januari 2019
  - Wanneer is overschrijding van de termijn verschoonbaar?
  - Wijze van berekenen van de vervaltermijn:
         .    HR 5 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:188 ( ABN AMRO)
          .   HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:747 (Pont Meyer)
         .    HR 14 december 2018, ECLI:N:HR:2018:2305 (Botobe)
  - Strategisch handelen – tegenverzoek werkgever tot toekenning van schadeplichtigheid en verzoek tot voorwaardelijke ontbinding
 • De procedure ex artikel 7:681 BW
  - formulering van petitum
  - is de “switch” nog mogelijk?
  - risico van tegenverzoek werkgever tot toekenning schadeplichtigheid ex art. 7:677 lid 3 BW
  - berekening van de transitievergoeding bij onregelmatig ontslag  - HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1286 (Nayak)
  - consequenties van de Wilco zaak – HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1094
 • Tips en tricks zowel voor de schriftelijke fase als voor de behandeling ter zitting bij de kantonrechter – voorbeelden hoe het vooral NIET moet.

Materieel ontslagrecht:

 • Actualiteiten ontslaggronden
  - e-grond: HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 (IIF); 
  - maatstaf 'ernstig verwijtbaar': HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203
  - verbeterkans d-grond: HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933 (Ecofys)
  - jurisprudentie h-grond
  - jurisprudentie i-grond
 • Vergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding en cumulatievergoeding
  - gedeeltelijke transitievergoeding: Kolom, SIPOR
  - transitievergoeding bij onregelmatige opzegging: HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1286
  - motivering hoogte billijke vergoeding: HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:955
 • Normalisering: twee jaar jurisprudentie over genormaliseerde ambtenaren
  - jurisprudentie, o.a. Hof Den Haag 29 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1133 

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht in kort geding en de UWV procedure (klassikaal)

mr. Petra de Bruin | mr. Brigitte Vleer | mr. drs. Alfons Kouwenhoven

zaterdag 26-03-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

Maart 2022

Oxford

Onderwerpen

UWV procedure:

 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkvoorbeelden
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
 • Afspiegeling versus de rangorderegels bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Het arrest Tantelouise (14 juli 2017) en het KLM-arrest (15 februari 2019) en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht
 • De herplaatsingstermijn: aanvang en einde
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?

Het kort geding in arbeidszaken:

 • Loonvorderingen
 • Concurrentiebedingen en executiegeschillen
 • Conservatoir beslag in arbeidszaken

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel