Online cursus schadevergoeding

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Letselschaderecht

In deze cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.
Wat wordt onder schade verstaan? Wanneer is sprake van een conditio sine qua non-verband? Wanneer kunnen proportionele aansprakelijkheid of de kansschademethode worden toegepast? Hoe wordt de schade begroot? Wanneer is sprake van eigen schuld? Zorg dat u over voldoende actuele kennis ter zake beschikt.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Schadevergoeding | Omkeringsregel | Proportionele aansprakelijkheid | Meerv... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 10-03-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Causaliteit
  • Causaliteit als voorwaarde vestiging
 • Csqn en bewijs
 • Omkeringsregel
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Meervoudige causaliteit
 • Juridische Causaliteit
 • Eigen schuld
 • Aangesprokene aansprakelijk
 • Voordeeltoerekening

Lees meer

sluiten -

meer info +

Schadevergoeding | Abstracte schadeberekening | Personenschade | Letselscha... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 10-03-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voordeeltoerekening
 • Uitgangspunten schadeberekening
 • Abstract of concreet
 • Abstracte schadeberekening
 • Personenschade / letselschade
 • Immateriële schade
 • Ontbindingsschade
 • Schade van derden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie