Serie bestuursrecht | Handhaving, totstandkoming van besluiten, bestuurlijke geldschulden en rechtsbescherming

PO punt(en): 6

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Mr. Ruurd van Eck gaat in deze 6 webinars dieper in op belangrijke leerstukken in het bestuursrecht. Na het volgen van deze 6 uur college heeft u een een doorzoekbare jurisprudentie en onderwerpen bibliotheek tot uw beschikking.

Aanmelden

Programma

Communicatie met de overheid (webinar)

mr. Ruurd van Eck

dinsdag 30-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bewijs van verzending
 • Individuele verzendadministratie bij orgaan
 • Elektronisch verkeer met gemachtigde
 • Overzicht uitspraken: Onbevoegde e - mail aan orgaan
 • Tijdig

Lees meer

sluiten -

meer info +

Tot standkoming van besluiten (webinar)

mr. Ruurd van Eck

dinsdag 30-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het Besluit
 • Bevoegdheid
 • Onbevoegd besluit
 • Beginselen
 • Het Advies
 • De procedure
 • Stukken ter inzage
 • Bekendmaking
 • Te laat beslissen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Handhaving (webinar)

mr. Ruurd van Eck

dinsdag 30-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Handhaving
 • Bevoegdheid
 • Annotatie:Raad van State 27 januari 2021 | Beginselenplicht
 • Overzicht uitspraken: Afzien van Handhaving
 • Bevoegdheden Toezicht
 • Plicht tot medewerking
 • Annotatie: Centrale Raad van Beroep 21 april 2020 | Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Overzicht uitspraken: Overtreder
 • Last onder bestuursdwang
 • Annotatie: Raad van State 2 december 2020 | Evenredige boete

Lees meer

sluiten -

meer info +

Inleiding algemene bestuursprocesrecht (webinar)

mr. Ruurd van Eck

dinsdag 30-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Het Besluit schriftelijk
 • Overzicht uitspraken: Het Besluit waarschuwing
 • Overzicht uitspraken: Het Besluit gedoogverklaring
 • Overzicht uitspraken: Het Besluit onbevoegd orgaan
 • Overzicht uitspraken: Het Besluit beoogd rechtsgevolg
 • Overzicht uitspraken: De Aanvraag
 • Overzicht uitspraken: De Belanghebbende
 • Overzicht uitspraken: Rechtspersonen
 • Overzicht uitspraken: Organen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bestuursrechtelijke geldschulden (webinar)

mr. Ruurd van Eck

donderdag 01-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Vastgesteld bij beschikking
 • Overzicht uitspraken: Beperkte verrekening
 • Verjaring
 • Stuiting van verjaring
 • Invordering
 • Annotatie: Gerechtshof en Haag 10 oktober 2010 | Invordering onbevoegd genomen besluit
 • Annotatie: Raad van State 27 januari 2021 | Beginselplicht tot Handhaving
 • Overzicht uitspraken: Uitzondering op invorderingsplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Rechtsbescherming (webinar)

mr. Ruurd van Eck

donderdag 01-04-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bezwaar
 • Bezwaar voorwaarde voor Beroep
 • Belanghebbende en relativiteit
 • Bezwaartermijn art. 6:7 Awb
 • Bezwaarschrift
 • Annotatie: Centrale Raad van Beroep | 1 januari 1998 | Horen
 • Overzicht uitspraken: Bezwaarschriftenadviescommissie
 • Overzicht uitspraken: Bezwaarschrift als grondslag
 • Overzicht uitspraken: proceskosten

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie