Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

De AvdR organiseert vanuit de rechtbank Rotterdam, gerechtshof Amsterdam en kasteel Waardenburg elke maand een overzicht van de meest recente jurisprudentie op het terrein van het arbeidsrecht. Een must voor elke arbeidsrecht advocaat. Naast het college bouwt men een ook doorzoekbare jurisprudentie bibliotheek op. Wanneer een uitspraak door een van de sprekers wordt besproken kan men deze uitspraak makkelijk opzoeken en weer bekijken.

Onderwerpen

 • Ontslag wegens (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Wat valt onder werktijd?
 • Bijzondere wrakingsgrond
 • Ontbinding op verzoek werknemer ex art. 7:671c BW
 • Openbaarheid
 • Kwalificatie
 • Studiekosten
 • Uitzendbeding
 • Recht op mondelinge behandeling
 • Is kortgeding vordering eigenlijk een verklaring voor recht
 • Kwalificatie als arbeidsovereenkomst
 • Oproepovereenkomst
 • Billijke vergoeding
 • Ernstig verwijtbaar handelen
 • Stellen en betwisten
 • Aanvullen van rechtsgronden
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Wraking
 • Buitengerechtelijk onderzoek
 • Vrijheid meningsuiting
 • Burnout
 • Twee Stella - arresten
 • Ontbindende voorwaarde
 • Wilsgebreken onverkort van toepassing
 • Dwaling na sollicitatiegesprek
 • Vaststellingsovereenkomst en dwaling
 • Klachtplicht bij achterstallig loon
 • Bewijslast
 • Ziekte
 • Loon
 • Beëindiging
 • VSO en dwaling
 • Ontbinding op verzoek van de werknemer – art. 7:671c BW
 • Concurrentiebeding en kort geding
 • Kwalificatie
 • Ontslagvergoedingen
 • Ontslag op staande voet