Serie jurisprudentie arbeidsrecht | september 2022 t/m juni 2023

PO punt(en): 10

Kosten: € 425,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 13-09-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

maandag 10-10-2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

De AvdR organiseert vanuit de rechtbank Rotterdam, gerechtshof Amsterdam en kasteel Waardenburg elke maand een overzicht van de meest recente jurisprudentie op het terrein van het arbeidsrecht. Een must voor elke arbeidsrecht advocaat. Naast het college bouwt men een ook doorzoekbare jurisprudentie bibliotheek op. Wanneer een uitspraak door een van de sprekers wordt besproken kan men deze uitspraak makkelijk opzoeken en weer bekijken.

Aanmelden

Programma

Slapende dienstverbanden en De Volksbank uitspraak (webinar)

mr. dr. Pascal Kruit | mr. Wim Wetzels

dinsdag 07-06-2022 | 20:00 uur - 22:15 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

De bestuurder en het arbeidsrecht: het blijft puzzelen (webinar)

mr. Steven Sterk | mr. dr. Hanneke Bennaars

donderdag 09-06-2022 | 20:00 uur - 22:15 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gelijke beloning en diversiteit: nog een wereld te winnen (webinar)

mr. Ruben van Arkel | mr. Linda Nekeman-IJdema

dinsdag 28-06-2022 | 20:00 uur - 22:15 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Ontslagvergoedingen | Ontslag op staande voet... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

dinsdag 13-09-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kwalificatie
 • Ontslagvergoedingen
 • Ontslag op staande voet
 • Art. 7:628 BW
 • Art. 7:653 BW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | oktober (webinar)

mr. Wim Wetzels

maandag 10-10-2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbinding op verzoek van de werknemer – art. 7:671c BW
 • Concurrentiebeding en kort geding

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | november (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 17-11-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

November 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • Kwalificatie
 • Bewijslast
 • Overgang van onderneming
 • Ziekte
 • Loon
 • Beëindiging
 • VSO en dwaling
 • De kritische werknemer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | december (webinar)

mr. Herman van der Meer

dinsdag 06-12-2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Thema van vandaag: de invloed van civiele leerstukken op het ontslagrecht Boek 7, titel 10: bevat lex specialis t.o.v. rest van het BW, onder meer in ‘het gesloten stelsel van het ontslagrecht’ Enkele voorbeelden van afwijking:
 • Waar ‘schuurt’ het? O.a. bij de ‘ ontbindende voorwaarde ’: 1. HR 06 -03 -1992 (NJ 1992,509, Mungra ; arb.ovk nutteloos) 2. HR 24 -05 -96 (NJ 1996,685: gesloten stelsel staat voorop) 3. HR 13 -02 -1998 (NH 1997,708: orkaan Luis als ‘Act of God’: wil w
 • Wilsgebreken onverkort van toepassing?
 • Dwaling na sollicitatiegesprek?Rb Limburg 25 mei 2022 (ECLI:NL:RBLIM:2022:4126)
 • Vaststellingsovereenkomst en dwalingHof Den Bosch 12 -04 -22 (ECLI:NL:GHSHE:2022:1186): Stamicarbon
 • Bedrog in (arbitrale) procedureHoge Raad 30 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1332)
 • Klachtplicht bij achterstallig loon? Hof Amsterdam 5 april 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:1063):
 • Geen ambtshalve toepassing klachtplichtHoge Rad 22 april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:582):
 • HR 071022 (ECLI:NL:HR:2022:1402): docente/ROC Nijmegen
 • Ontslag tijdens proeftijd discriminatoirRb Limburg 251022 (ECLI:NL:RBLIM:2022:8265):
 • Zaak gewonnen, toch maar in appel? Hoge Raad 13 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:683):
 • HB alleen om gezag van gewijsde te ontgaan?Hof Amsterdam 12 -5 -20 (ECLI:NL:GHAMS:2020:1343):
 • last but not least …. Artikel 6:248, lid 2 BW: ‘Een tussen partijen als gevolg van een overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou z
 • Vervaltermijn 2 maanden (7:686a,4,a BW)Hof Den Haag 31 juli 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:1862): Vervaltermijn van 2 maanden is niet absoluut, maar beroep daarop kan getoetst aan ‘onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ (in casu niet
 • Beroep op verjaring i.s.m. 6:248 BWHof Den Haag 12 juli 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1248; adoptiezaak):
 • Beroep op verjaring i.s.m. 6:248 BWRb Overijssel 15 maart 2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:767):
 • Aanzegvergoeding: schriftelijk moet! Hoge Raad 071022 (ECLI:NL:HR:2022:1374; Makx NL):
 • Nayak : kennelijke verschrijving, onregelmatige opzegging en TV; HR: ‘redelijke wetsuitleg ’ Hoge Raad 17 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1286):
 • Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ( Wtva , o.a. 7:653a BW) RB NHO 060922 (AR,2022,1051):
 • Overige ontslagrechtelijke bepalingen Wtva
 • Wet van 3 juli 2019 (wijziging Rv)Nieuwe artikelen in Rv. (87 -90 Rv., iwtr 1 -10 -19):
 • Wet van 3 juli 2019 (wijziging Rv) - II

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | januari (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 16-01-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Januari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Leiden University. The university to discover. overzicht- (i) Enige aanvulling op eerdere webinars (slide 3 t/m 6) - (ii) nieuwe jurisprudentie - (iii) Voortgangsnotitie werken als zelfstandige, 16 december 2022
 • Leiden University. The university to discover. Buitengerechtelijk onderzoek- ECLI:NL:RBMNE:2022:3077 Onderzoek werkgever voldoende voortvarend voor oosv - Buitenprocessueel onderzoek algemeen: wanneer is er voldoende aanleiding voor onderzoek, wanne
 • Leiden University. The university to discover. Vrijheid meningsuiting - ECLI:NL:HR:2022:1402 - Alleen technische cassatie of vergaande bescherming na meningsuiting? - Zie conclusie De Bock! (ECLI:NL:PHR:2022:231)
 • Leiden University. The university to discover. e - mailmonitoring - ECLI:NL:GHARL:2022:6203 - Noot Jakimowicz , JAR 248: volgens haar past Hof ARL een strenge toetsing toe
 • Leiden University. The university to discover. 658 burnout- ECLI:NL:GHSHE:2022:3119 - Noodzaak klagen ? - Annex verzoek ?
 • Leiden University. The university to discover. Twee Stella - arresten - Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2022:1575 (JAR 302) en 1576 (JAR 303) - 1575: Stella - verplichting geldt voor diepslapers en semi - diepslapers (dus bij einde wachttijd eerder dan 1/7/20
 • Leiden University. The university to discover. Belang ‘van waaruit werk’- ECLI:NL:HR:2022:1702 - Alle omstandigheden zoals genoemd in ECLI:EU:C:2011:842 ( Voogsgeerd )
 • Leiden University. The university to discover. Wijziging arbeidsvoorwaarden- ECLI:NL:HR:2022:1759 - Kort gezegd: art. 7:611 kan ook gebruikt worden voor collectieve zaken - Abusievelijk noemen door hof van ‘naar maatstaven van redelijkheid en billij
 • Leiden University. The university to discover. Verplichtstelling pensioenfonds- ECLI:NL:HR:2022:1732 - Uitleg bepaling aan de hand van de cao - norm (zijn pizza’s waren?)
 • Leiden University. The university to discover. Berekening vakantieloon- AR 2023 - 0005 - Voor berekening vakantieloon uitgaan ‘alsof er was gewerkt’(en dus NIET: het loon dat gold voorafgaand aan vakantie - opname, als ware er geen vakantie opgenome
 • Leiden University. The university to discover. Mondeling vonnis- Oplossing voor achterstand/tekort rechterlijke macht? - ECLI:NL:GHDHA:2022:2504
 • Leiden University. The university to discover. Voortgangsbrief december 2022

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | februari (webinar)

mr. Wim Wetzels

dinsdag 28-02-2023 | 11:00 uur - 12:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Jurisprudentie arbeidsrecht | maart (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 23-03-2023 | 11:00 uur - 12:00 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Jurisprudentie arbeidsrecht | april (webinar)

mr. Herman van der Meer

dinsdag 11-04-2023 | 11:00 uur - 12:00 uur

April 2023

Eigen werkplek

Jurisprudentie arbeidsrecht | mei (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 15-05-2023 | 14:00 uur - 15:00 uur

Mei 2023

Eigen werkplek

Jurisprudentie arbeidsrecht | juni (webinar)

mr. Wim Wetzels

dinsdag 06-06-2023 | 11:00 uur - 12:00 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Spreker(s)

ruben-van-arkel-1.jpg
mr. Ruben van Arkel

advocaat Sparkel advocatuur & mediation

Bekijk profiel
mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Pascal Kruit

advocaat Kruit Arbeidsrecht

Bekijk profiel
web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Steven-Sterk.jpg
mr. Steven Sterk

advocaat en partner Van Doorne

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Hanneke Bennaars

universitair docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Linda-Nekeman-IJdema-sprekersfoto-01.jpg
mr. Linda Nekeman-IJdema

executive legal reward consultant ABN AMRO Bank N.V.

Bekijk profiel

Jurisprudentie